Sápmi |

Gárasavvona ođđa máŋggadoaimmadálu plánemii soaitá goaikkehit viimmat ruhta – vánhen illuda: “Mii dárbbašit ođđa skuvlla”

Eanodaga gielda mearrida dán čavčča áigge, ahte lasihuvvogo Gárasavvona ođđa máŋggadoaimmadálu plánenruhta jagi 2021 bušehttii.

Tytti Valkeapää
Vánhen Tytti Valkeapää lea fuolas dálá skuvlla heajos sisáimmus ja muđuige visti ii leat šat nu buori ortnegis. Govva: Biret-Inga Valkeapää

Doaivagat ođđa skuvlla ja máŋggadoaimmadálu huksemis Gárasavvonii leat fas badjánan Eanodagas. Eanodaga gielddaráđđehus mearridii mannan vahkku čoahkkimisttis 4.9. bidjat Gárasavvona ođđa máŋggadoaimmadálu plánema jagi 2021 investerenplánahápmosii.

Gielddahoavda Jari Rantapelkonen muitala, ahte ášši ovdána dál lávdegottiide ja boarrásiid- ja nuoraidráđiide gullan láhkai. Čakčamánu loahpas áššis dahkkojuvvo de evttohus gielddaráđđehussii, ahte makkár investeremiid sáhtášii lasihit boahtte jagi bušehttii.

– Áššis ságastallojuvvo čavčča áigge gielddaráđđehusas, lávdegottiin ja váldostivrras. Gieldda virgeolbmot dollet gilideaivvadeami Gárasavvonis 20. golggotmánu, de doppe sihkkarit ságastallojuvvo eanet áššis. Dán čavčča de mearriduvvo, ahte lasihuvvogo máŋggadoaimmadálu plánen boahtte jagi bušehttii vai ii, dadjá Rantapelkonen.

Jari Rantapelkonen lähikuvassa
Eanodaga gielddahoavda Jari Rantapelkonen muitala, ahte váldostivra mearrida dán čavčča áigge Gárasavvona ođđa máŋggadoaimmadálu plánenruđas. Govva: Vesa Toppari / Yle

Ođđa máŋggadoaimmadálu huksen lea jorran gieldda beavddis ságastallama dásis, muhto dađi guhkkelii plánat eai leat ollen. Mannan čavčča gielda ja gárasavvonlaččat goit čohkkejedje plánenjoavkku suokkardallat, ahte makkár dárbbut giliolbmuin leat ja mii ođđa viesus galggašii leat.

Rantapelkonen ii máhte dadjat vel, ahte makkár áigetávvaliin ođđa dállu ceaggana, jus dan besset boahtte jagi plánet. Maiddái gieldda ruđalaš návccat váikkuhit áššái.

– Jurdda lea dat, ahte boahtte jagi áiggi livččii vejolaš dan plánet, jus gieldda mearrideaddjit nu háliidit. Plánema olis de ferte smiehttat, ahte man stuoris dat dállu livččii ja makkár dárbbuide dat vástida. Ahte leago dat dušše skuvlla ja beaivedivššu várás vai bohtetgo dasa vel earáge doaimmat, smiehtada Rantapelkonen.

Dálá visttis heajos sisáibmu – “Skuvla ferte leat dorvvolaš ja dearvvaš”

Gárasavvona skuvla lea huksejuvvon jagis 1955 ja doppe gazzet oahpu dálá dilis vuolledáse ahkásaččat. Badjedási mánát johtet beaivválaččat Heahttái skuvlii. Vánhen Tytti Valkeapää gal illuda das, ahte gielddaráđđehus lea evttohan ođđa dálu plánenruđa boahtte jagi investerenplánahápmosii.

– Gárasavvon dárbbaša ođđa skuvlla. Livččii buorre, jus doppe livččii maid beaiveruoktu ja sadji nuoraide ja boaresolbmuide. Seammás dat livččii maiddái giliviessu, gos olbmot sáhttet mannat ja dieppe sáhttá doallat kurssaid ja doppe livččii maid valáštallanbáiki dahje sále, árvala Valkeapää.

Valkeapää lea fuolas dálá skuvlla heajos sisáimmus ja muđuige visti ii leat šat nu buori ortnegis.

– Skuvllas lea heajos sisáibmu iige doppe leat nu buorre vuoigŋat. Gárasavvona skuvla gal ii šat vástit dán áigásaš lága gáibádusaid iige dárbbuid. Eaige doppe leat dán áigásaš rivttes gálvvut oahpahussii. Skuvla fertešii leat dorvvolaš ja dearvvaš, oaivvilda Valkeapää.

Gárasavvonlaččat leat vuordán ođđa skuvlla juo moaddelogi jagi. Valkeapää sávváge, ahte ášši ii bisán šat.

– Gielddas mun vuorddán, ahte sis lea duođain dáhttu dahkat dan ja váldit dan Gárasavvona máŋggadoaimmadálu mielde dakkaviđe investerenplána lassin maiddái bušehttii.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä