Sää´mjânnam |

Giellagas-institutt taʹrjjad nuõrttsääʹmǩiõl vuâđđmättʼtõõzz čâhčča 2018

Nuõrttsääʹmǩiõl vuâđđmättʼtõõzz altteet eʹpet Oulu universiteeʹttest. Giellagas-instituutt lij riâššâm säämas ââʹn õʹhttešt vuâđđmättʼtõõzz da aaunâsmättʼtõõzz da čâhčča 2018 altteed nuuʹbbin jooukin vuâđđmättʼtõõzz.

Jietna: Eino Koponen
Jietna

Nuõrttsääʹmǩiõl vuâđđmättʼtõõzz altteet eʹpet Oulu universiteeʹttest.

Oulu universiteeʹtt Giellagas-institutt alttii nuõrttsääʹmǩiõl vuâđđmättʼtõõzz vuõssmõs vuâra eeʹjj 2015 aalǥâst da tõn mâŋŋa lij alttuum še aaunâsmättʼtõõzz nuõrttsääʹmǩiõʹlle.

Nuõrttsääʹmǩiõl vuâđđmättʼtõõzz altteet ođđ jooukin eeʹjj 2018 aalǥâst, mušttal professoor Eino Koponen, ǩii tuåimm nuõrttsääʹmǩiõl leʹhttren.

Eino Koponen
Eino Koponen. Govva: Vesa Toppari / Yle

– Ânnʼjõž aaunâsmättʼtemjoukk juätkk mättʼtõõzzâst võl puõtti lookkâmpââʹj. Tõn mâŋŋa meeʹst lij vuäittmõš altteed ođđ vuâđđmättʼtõsjoukk čâhčča 2018.

Võl illa mååžna vaʹlljeed nuõrttsääʹmǩiõl kandidaaʹtt tuʹtǩǩõõzz vueiʹvvaunnsen

Tän räjja nuõrttsääʹmǩiõl lij leämmaž mååžna mättʼtõõllâd pååđmättjemvuõiggâdvuõđin (. erillisopinto-oikeus) da nuʹt tõt juätkkai še puõʹttivuõđâst.

Koponen mieʹldd Oulu universiteeʹttest lie seʹlvtam, što kuäʹss nuõrttsäämas leʹčči vueiʹtlvaž altteed kandidaaʹtt da maistermättʼtõõzzâst.

– Kandidaaʹtt tuʹtǩǩõʹsse kollai õõut vueiʹvvaunnâz vuâđđmättʼtõõzz da õõut aaunâsmättʼtõõzz. Ââʹn ij leäkku mååžna vaʹlljeed nuõrttsääʹmǩiõl kandidaaʹtt tuʹtǩǩõõzz vueiʹvvaunnsen. Možât tõt vuäittmõš puätt siõmmnai siõmmnai, mušttal Koponen.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Bivnnuhamosat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä