Sápmi |

Guldal jiena: Arja Jomppanen nannegoahtán Kela sáme- ja earágielat dieđiheami olles Suomas – sámegielat dieđiheapmi sáhttá lassánit

Filosofiija magisttar Arja Jomppanen bargá Kela vuosttaš sáme- ja earágielat áššedovdin.

Arja Jomppanen
Arja Jomppanen lea ilus ođđa barggus ja dan vejolašvuođain. Su bargu guoská olles Suoma, vaikko su bargosadji fysalaččat leage Anáris. Govva: Ulla Isotalo / Kela

Suoma álbmotealáhatlágádus Kela nanne sihke sámegielat ja earágielat dieđiheami. Kela lea nammadan filosofiija magisttar Arja Jomppanena sin dieđihanossodahkii vuosttaš sáme- ja earágielat áššedovdin.

Jomppanena bargun lea sámegielat diehtojuohkima plánen ja ollašuhttin. Ođastus ja ođđa, dievas virgi meidne earret eará dan, ahte sámegielat dieđiheapmi stáđásmuvvá ja joatkašuvvá Kelas.

– Dás ovddosguvlui sáhttit luohttit dasa, ahte dieđiheapmi joatkašuvvá albmaláhkái. Dán rádjai dat lea leamaš gaskaboddosaš bargu, muhto dál mun sáhtán veahá guhkit plánaid ráhkadit ja vuđolabbot plánet barggu, čilge Jomppanen.

Son dadjá, ahte dat njuolga dárkkuha maiddái dan, ahte sámegielat dieđiheapmi sáhttá lassánit boahttevuođas.

Barggus ferte čuovvut ja guldalit sámeservodaga

Arja Jomppanen muitala, ahte son sávvá sámegielat gulahallama dál buorránit ođđa vejolašvuođaid dihte. Áigumuš lea dutkat dili ja jearahallat olbmuid das, man birra sii háliidit diehtit eanet.

– Dieđusge mu bargui gullá dat, ahte mun čuovun, mii dáhpáhuvvá sámeservodagas ja ovdamearkka dihte sosiáladorvvu áššiin, Jomppanen muitala.

Dieđut johtet dasto jođánit Jomppanena bokte Kela siste.

Giellalinnjema ulbmilin vástidit olbmuid dárbbuide buorebut

Sámegielat dieđiheami lassin Arja Jomppanen álggahii áibba ođđa doaimmas Kela earágielat dieđiheami áššedovdin. Eará gielain dárkkuhit eanemustá sisafárrejeddjiid gielaid, dego ovdamearkka dihte somálagiela ja arábagiela.

Kelas lea dál čállojuvvon giellalinnjen, man ulbmilin lea meroštallat Kela gulahallangielaid válljema iešguđetge dilálašvuođain. Das lea mihttomearrin buoridit kundariid vásáhusaid vai Kela vástida dárbbuide dakkárge olbmuide, geaid eatnigiella ii leat suoma- dahje ruoŧagiella.

Arja Jomppanen muitala barggustis Kelas, gos son fuolaha dás ovddosguvlui fásta virggis earret eará sámegielat dieđiheamis. Jietna: Inger-Elle Suoninen / Yle

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä