Sápmi |

Guldal jiena: Bivnnuhis speallanrieggát joatkašuvvet čakčat, vejolaččat buot sámegielat mánáide – ohcanáigi nohká lávvardaga

Prošeaktahoavda Kati Eriksen muitala ahte almmuheapmi ii vel čana masage. Ohcanáigi lea suoidnemánu 31. beaivve rádjái.

Kati Eriksen
Prošeaktahoavda Kati Eriksen muittuha, ahte ohcanáigi sámegielat speallanrieggáide nohká lávvordaga. Sii háliidit čielggadit man olu beroštumi dákkár doibmii lea. Govva: Anneli Lappalainen / Yle

Sámegielat mánáide álgá boahtte čavčča speallanskuvla neahtas. Speallanskuvlla ordnejit School of gaming -skuvla ja Deanuleagis sámástit -prošeakta. Speallanskuvlla soitet basttit fállat maid viidábut go dušše Deanuleagi mánáide.

Ohcanáigi speallanskuvlii lea suoidnemánu 31. beaivve rádjái. Prošeaktahoavda Kati Eriksen muittuha, ahte skuvlii almmuheapmi ii vel čana masage.

– Mii háliidivččiimet diehtit ahte man olu lea beroštupmi dakkár doibmii ja mii leat lohpidan buohkaide dán lágidit ahte muhtumiidda dat soaitá máksit juoidá. Beroštumi čájeheapmi dahká álkibun lágidit dan nu, ahte dat vejolaččat livčče muhtumin buohkaide.

Eriksen lohká, ahte sin ulbmil lea nannet ja ealáskahttit sámegiela mánáid gaskkas. Su mielde okta vuohki dása lea buktit sámegiela dakkár báikkiide, gos mánát loktet áiggi.

– Mii diehtit ahte mánáid ja nuoraid gaskkas mediat dolvot oalle ollu áiggi ja dan rádjái doppe lea gávdnon hui uhccán fálaldat sámegillii. Leš go gávdnon fálaldat obanassiige ovdal go Minecraft-speallu lea jorgaluvvon sámegillii.

Eriksen oaivvilda, ahte speallanrieggáin oahppá máŋggaid dehálaš dáidduid.

– Oahppá ovttasbarggu ja oahppá neahttaláhttema birra, ahte mo sáhttá láhttet ja mo ii eisige, ja olu eará diekkár dáidduid maid dárbbaša dalle, go ovttas galgá juoidá bargat.

Guldal maid Kati Eriksen muitalii áššis otne iđđes. Jietna: Jouni Aikio / Yle

"Eat sáhte eallit dušše Suoma áigedávvaliid ja lohkanortnegiid mielde"

Speallanrieggát leat leamašan eahketbeaidoaibman skuvlabeaivve maŋŋá go váhnemat leat vel barggus. Eriksen mielde dat sáhttá leat muhtimin hástaleaddji áigetávvaliid ektui.

– Dán skuvlii servet maiddái sámegielat mánát Dáža bealde. Go mii eallit guovtti áigezonas, de dat dagaha daid váttisvuođaid, ahte eat sáhte eallit dušše Suoma áigedávvaliid ja lohkanortnegiid mielde.

Lassedieđuid sáhtát lohkat dáppe.

Beaivvi ságaid ja Yle Ođđasiid Sámis sáhtát maid guldalit Yle Areenas.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä