Sápmi |

Guldal jiena: Eanodaga duottarlogahat lea Suoma buoremus smávva logahagaid veardádallamis

Hálddatlaš rektor árvala logahaga birget veardádallamis danin, go smávva logahagas lea vejolaš doarjut ovttaskas oahppi.

Riitta Peltovuoma, Eanodat, oahpahus
Riitta Peltovuoma lea duđavaš dasa, mo sin oahppit birgejedje dán giđa studeantaiskosiin. Govva: Anni-Saara Paltto / Yle

Eanodaga duottarlogahat lea STT dahkan veardádallama mielde Suoma buoremus vuollel 50 oahppi logahat dán jagi.

Skuvlla oahppiid gaskaárvu lei vehá badjelaš gávcci, muitala Eanodaga hálddatlaš rektor Riitta Peltovuoma. Skuvllas čálle oktiibuot njeallje studeanta.

Rektor lea rámis skuvlla birgemis.

– Mis leat fiinna oahppit ja oahpaheaddjit. Lea duođai somá, ahte leat ožžon ovttasbargguin dakkár bohtosa.

Smávva logahagas oahppiid lea álkit doarjut

Eanodaga duottarlogahagas ledje vássán oahppojagi áigge vuollel 15 oahppi. Buori bohtosii váikkuha dat, ahte smávva logahagas lea vejolaš addit ovttaskas oahppái dan doarjaga man son dárbbaša, árvala Peltovuoma.

– Mii doarjut ja oahpahit oahppiid buorimus lági mielde, ja mii atnit fuola juohke áidna oahppis. Mii diehtit dalán, jus geasnu leat váttisvuođat ja bastit doarjut oahppi persovnnalaččat. Min oahppit eai bázahala nu mo stuorit logahagain soaitá geavvat. Stuorit logahagain eai vealttekeahttá fuobmá, jus oahppis leat váttisvuođat.

Peltovuoma árvala maiddái dan váikkuhit oahppiid birgemii, go logahagas leat seamma oahpaheaddjit go vuođđoskuvlla bealde, ja oahppit leat juo ovddalgihtii oahppásat oahpaheddjiide.

Oba dán giđa spiehkastatdilli ii hehtten giđa studeantaiskosiid, oaivvilda Riitta Peltovuoma.

– Leihan dat sihkkarit lossat, go juohke beaivve lei studeantaiskkus, muhto das fuolakeahttá bohtosat ledje buorit. Leathan dat oahppit goittotge moadde jagi ráhkkanan čállimiidda.

Eanodaga logahat lei Suoma buoremus logahat maiddái jagis 2015.

Rektor Riitta Peltovuoma lea rámis Eanodaga duottarlogahaga birgemis riikkadási veardádallamis. Jietna: Xia Torikka / Yle

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä