Sápmi |

Guldal jiena: Päivi Katainen lea válljejuvvon jagi 2020 tutoroahpaheaddjin

Suoma oahpahusráđđehus ákkastallá válljejumi dainna, ahte Katainen ii vuollán, son lea kreatiiva ja movttiidahttá earáid.

Päivi Katainen
Elle Biehtár Päivi lea válljejuvvon jagi 2020 tutoroahpaheaddjin. Govva: Päivi Katainen

Elle Biehtár Päivi dahjege Lásse Máret-Risten Päivi nappo Päivi Katainen lea válljejuvvon jagi 2020 tutoroahpaheaddjin. Suoma oahpahusráđđehus ákkastallá válljejumi dainna, ahte Katainen ii vuollán, son lea kreatiiva ja son movttiidahttá earáid.

Katainenii dát nammadeapmi lea stuorra gudni, man son ii lean máhttán gal vuordit.

– Ledjenhan mun vehá suorganan, ahte mobat dat ná manai, lohká Katainen.

Tutoroahpaheaddji bagada eará oahpaheaddjiid

Tutoroahpaheaddji bargun lea bagadit ja veahkehit eará oahpaheddjiid iežas dábálaš oahpahusbarggu lassin ovdamearkka dihte dihtorteknihka- ja gulahallanteknologiija guoski áššiin.

Päivi Katainen muitala, ahte sis lea hui buorre ja aktiivvalaš tutoroahpaheddjiid fierpmádat Gaska-Suomas ja Laukaa gielddas, gos son ieš lea oahpaheaddjin.

Suomas leat sullii 2 100 tutoroahpaheaddji. Katainen lea maid geahččalan juohkit dieđu tutoroahpaheddjiid fierpmádaga birra sámeoahpaheddjiide.

– Lean fuolahan, ahte Sápmái galggašii mannat maid dat diehtu ja dáidu, ja lean iskan oažžut Sámis maid ohcat ruđa tutorbargui, dadjá Katainen.

Guldal Päivi Katainen jearahallama dás. Jietna: Xia Torikka / Yle

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä