Sápmi |

Guokte speallofitnodaga ráhkadit máilmmi vuosttas sámetemat konsolspealu – Lebbejuvvo máilbmái 2020

SKÁBMA - Polar Night -nammasaš konsolspeallu vuođđuduvvá sámi mytologiijai.

Mikkel J. Sara dutkkada spealu lávu 3D-málle ja dárkkista hámi ja designa kvalitehta.
Miksapix-fitnodaga beaivválaš jođiheaddji Mikkel J. Sara dutkkada spealu lávu 3D-málle ja dárkkista hábmema kvalitehta. Govva: Miksapix Interactive

Guokte speallofitnodaga leat ráhkadeamen buot áiggiid vuosttas sámetemat konsolspealu.

Suopmelaš speallofitnodat "Red Stage Entertainment" ja sápmelaš speallofitnodat "Miksapix Interactive" Norggas dieđihit, ahte dat leat ráhkadeamen konsolrusttegiidda SKÁBMA - Polar Night -nammasaš spealu. Speallu vuođđuduvvá sámi mytologiijai. Spealus nuorra sámegánda Áilu vuolgá guhkes mátkái ohcat Sarvá, mas lea fápmu máhcahit čuovgga ja seavdnjada dássedeattu.

SKÁBMA - Polar Night
Govva: Red Stage Entertainment & Miksapix Interactive

Spealuin leat unnán eamiálbmotmuitalusat, vaikko eamiálbmot- ja eandalit sámetemat spealuide livčče beroštupmi máilmmis, muitala Miksapix-fitnodaga beaivválaš jođiheaddji Mikkel J. Sara. Dan čájeha maiddái earret eará Disney-fitnodaga beroštupmi geavahit sámekultuvrra čuovvovaš Frozen-filmmas.

– Go stuorra riikkaidgaskasaš fitnodagat čájehit, ahte sámekultuvrra muitalusat leat dehálaččat ja miellagiddevaččat, de mii fertet jáhkkit. Muhto mii fertet maiddái darvánit ieža áššái ja ovdanbuktit kultuvrramet iežamet vugiiguin, ovdalgo stuorra fitnodagat ávkkástallet sápmelašvuođain min haga.

– Ja jos mii hálidit olahit nuoraid, mii fertet ovddidit speallomáilmmi. Dat lea dat media, man sii geavahit, fuopmášahttá Sara.

Guovtti speallofitnodaga ovttasbarggus Miksapix veahkeha Red Stage hábmet sámekultuvrra ovdanbuktima heivvolaš ja rivttes vugiin. Dat maiddái sihkkarastá 3D-hápmosiid kvalitehta ja fállá veahki programmerenbargguin.

– Lea dehálaš, ahte boađus lea autenttalaš ja albma, ja ahte dan áŋkor lea Sámis, oaivvilda Red Stage -fitnodaga stivrra ságadoalli Marjaana Auranen.

Spealu demoveršuvnna testen
Spealu demoveršuvnna leat iskkadan earret eará speallotestejeaddjit ja riikkaidgaskasaš speallogoasttideaddjit. Govva: Miksapix Interactive

Speallofitnodagat muitalit, ahte sihke spealu testejeaddjit ja riikkaidgaskasaš speallogoasttideaddjit leat rábmon spealu demoveršuvnna. Spealu lea dárkkuhus almmustahttit máilmmeviidosaš dásis jagi 2020.

– Mii sávvat, ahte dát speallu lokte sámekultuvrra oidnosii máilmmis eanet go goassige ovdal, dadjá Miksapix-fitnodaga beaivválaš jođiheaddji Mikkel J. Sara.

Spealus beassá oaidnit lasi govaid ja filmma dáppe.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä