Sápmi |

Guovdageainnu ja Kárášjoga beassášdoalut čohkkejit olbmuid oktii – geahča mii dáhpáhuvvá ja gos!

Beassážiid áigge Guovdageainnus ja Kárášjogas lea vejolašvuohta návddašit juohke beaivve Sámi musihkkamáilmmi stuorámus násttiid konsearttain.

sámi beassášfestivála, sámi easterfestival
Govva: Saami Easterfestival / Sámi beassášmárkanat Facebook -siidu

Árbevirolaš beassášfestiválat Guovdageainnus ja Kárášjogas čohkkejit vuot olbmuid ávvudit beassášbasiid ja návddašit máŋggalágan prográmmas. Fállun leat sihke konsearttat, márkanat, heargegilvvut, čuoigamat, teáhterbihtát, duodje- ja dáiddačájáhusat ja dieđusge maiddái girkostallamat.

Guovdageainnu ja Kárášjoga beassážat leat vuolgán jo johtui konfirmašuvdnadoaluiguin mannan vahkkoloahpa, muhto easka dán vahkkus de álget doalut albma láhkai.

Yle Sápmi lea čohkken Guovdageainnu ja Kárášjoga beassášfestiválaid fálaldaga dán artihkkalii. Loga dás mii dáhpáhuvvá ja gos!

Gaskavahkku

Guovdageainnu festiválarahpan lea gaskavahkkoeahkedis Juhls silbarávddis. Rahpankonsearttas Inger Márjá Gaino Nilut ja Anthoni Hætta loaiddasteaba ovttas ja heiveheaba oktii árbevirolaš luođi ja klassihkalaš musihka. Maiddái Juhls silbarávdi ávvuda 60 jagi bálgás.

Árabut beaivet ordnejuvvo Nuoraidviesus konsearta. Nuoraide leage fállun iežas prográmma olles vahkkui, eanet dieđuid gávnnat dáppe.

Sihke Duodjesiiddas, Gilišiljus ja maiddái Diehtosiiddas lea vejolaš fitnat geahččame iešguđetlágan čájáhusaid ja dat leat oaidnimis olles beassážiid.

Maiddái mánáide lea prográmma, go Beaivváš Sámi Našunálateáhtera mánáidbihtás “Pelle Njoammil ja Sáttomielli searat” lea vuosttašeahket gaskavahkkoeahkedis.

Jus leaš vel musihkkanealgi, de sáhttá fitnat guldaleame, go Nils-Henrik Buljo čuojaha joavkkuinis.

Kárášjogas lea vejolaš galledit duodje- ja dáiddamárkaniid olles vahkku. Mánáide ja nuoraide lea maid fállun nuvttá dánsunbargobádji. Dáiddár Tonje Plur Pop-up Shopas sáhttá galledit beassášlávvordaga rádjái. Plur lea viežžan iežas biktasiidda inspirašuvnna Kárášjogas ja Sámis.

Skilleduorastat

Skilleduorastaga Guovdageainnus gilvalit oaggumis Suohpatjávrri alde. Márkanat rahpasit iđđesbeaivve ja daid lea vejolaš galledit maiddái guhkesbearjadaga ja beassášlávvordaga. Diehtosiiddas fas lea vejolaš oahppat dánsut máttasámi vuogi mielde, go doppe ordnejuvvo árbevirolaš máttasápmelaš oarjándánsakursa.

Dáiddadálus fas rahppojuvvo SápmiToo-čájáhus, mii čalmmustahttá seksuála illasteami, veahkaválddálašvuođa ja sohkabealrollaid.

Duorastateahkeda beassá návddašit sihke luođis ja ođđa áigge musihkas. Báktehárjjis ordnejuvvo bivnnuhis, árbevirolaš juoigankonsearta. Dán jagi konsearttas olbmot besset gullat boares Sámi Grand Prix luđiid 1990-logu rájes. Eahkeda mielde lea vejolaš gullat maiddái Niko Valkeapää ja Sámi Funk Brigáde konsearttaid.

Skilleduorastaga dáhpáhuvvá olu maiddái Kárášjogas. Gaskabeaivve áigge álget dáhpáhusat miehtá Kárášjoga: Anárjohdeaivvadeapmi Jeakkeguolbanjávrris, Váljok biras -dáhpáhus Váljogas ja maiddái Idjajávrris lágiduvvojit beassášdoalut.

Eahkedis lea vejolaš vásihit Ida Maria, Áilu Valle ja Rolffa FEAT GM konseartta Kárášjoga valáštallanhállas.

Guhkesbearjadat

Guhkesbearjadaga de lea leaktu, go Guovdageainnu Beassášcrossas čárvestallet gása. Dán jagi skohtergilvvut ordnejuvvojit lahka gili guovddáža.

Giđđabeaivvážis ja olgoáimmus beassá návddašit maiddái muohtadoaškunspáppa spealadettiin. Nuoraide oaivvilduvvon muohtadoaškunspáppastallamis gávnnat eambbo dieđuid dáppe.

Guhkesbearjadaga eanemus vurdojuvvon fálaldat lea varra mánáid juoigankonsearta, mii dán vuoro ordnejuvvo Diehtosiiddas. Konsearttas lea vejolaš deaivat maid mánáid-tv jiellaha, Binnabánnaža.

Teáhtergoikui Beaivváš Sámi Našunálateáhter fállá čálli ja neavttár Sven Henriksena čájálmasa “Doal’al njálmmi, Henriksen”.

Prográmmas lea maiddái politihkalaš hiphop-dánsačájálmas. “Aindás” lea bagadalli, buvttadeaddji ja dánssár Ánna-Katri Helandera dánsačájálmas, mas leat mielde maiddái aotearoalaš haka-dánsejeaddjit.

Eahkedis lea vejolaš gullat máŋggaid Sámi musihkkamáilmmi násttiid lávddi alde. Guhkesbearjadaga Guovdageainnus čuojahit Rolffa ja GM, Article 3, SGP Covered, Sančuari, Ivan Buljo ja DJ Áilo. SGP Covered -konsearttas lea vejolaš gullat dološ Sámi Grand Prix -lávlagiid ođđa hámis.

Kárášjoga guhkesbearjadaga prográmmas lea juo árbevirolažžan šaddan Jergol stohkosat -dáhpáhus. Go lea Jergolis geargan stoahkamis ja gilvvohallamis, de ii leat earágo dollet Kárášjoga servodatvissui guldalit Niko Valkeapää ja Solju-joavkku konsearttaid.

Sámi Grand Prix
Sámi Grand Prix lágiduvvo jo 30. geardde dáid beassážiid. Jagis 2016 Johan Ivvár Gaup vuittii juoiganoasi. Govva: NRK Sápmi

Beassášlávvordat

Beassášlávvordaga Guovdageainnus ordnejuvvojit árbevirolaččat heargevuodjingilvvut. Gilvvuid maŋŋel sáhttá fitnat Juhlsas guldaleame klassihkalaš konseartta.

Beassášlávvordaga stuorámus dáhpáhus dáidá leat goit Sámi Grand Prix -musihkkagilvu, mii lágiduvvo dáid beassážiid jo 30. geardde. Dán jagi SGP:ai oassálastet juoigit ja lávlut sihke Suomas, Norggas, Ruoŧas ja maiddái Ruošša beale Sámis. Sámi Grand Prix streamejuvvo ja smáhkkabihtážiid luđiin ja lávlagiin lea vejolaš guldalit jo ovdal gilvvu. Olbmot besset maiddái jienastit iežas jiellat lávlaga dahje luođi.

Beassášlávvordaga konsearttaid dollet vel Jan Ole Hermansen joavkkuinis, Article 3, Inger Karoline Gaup, ISÁK ja AKKIL.

Kárášjogas lágiduvvojit beassášlávvordaga bivnnuhis Kara-X skohtergilvvut. Sullii 35 jagi áigi ordnejuvvojedje vuosttaš skohtergilvvut beassážiid áigge ja árbevierru lea seilon dan rájes.

Eahkes Kárášjoga valáštallanhállas duoldá, go doppe čuojahit Intrigue, Sančuari, Agy ja Ivan Buljo.

1. beassášbeaivi

Vuosttaš beassášbeaiváige reahkkájit vel dáhpáhusat ja lágideamit. Guovdageainnus lea vejolaš fitnat geahččamin Norgga teáhtera čájálmasa “Abrahams barn”. Eahkes beassá vel dánsestit ja juoiggadit, go Felgen Orkester ja Sančuari čuojahit.

Kárášjogas fas beassá sotnabeaivve čuoiggastit, go doppe lágiduvvojit Nils Peder -rohki čuoigamat.

Girkostallat beassá sihke Guovdageainnus ja Kárášjogas juohke beaivve beassášbasiid áigge.

Guovdageainnu beassášfestivála ollislaš prográmma gávnnat dáppe. Kárášjoga beassášfestivála prográmma fas gávdno dáppe.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä