Sápmi |

Háliidivččetgo guldalit musihka, mii čuojahuvvo Yle Sámi radios – ođđa Spotify-musihkkalisttut leat dál guldalanláhkai

Yle Sápmi lea čohkken guokte musihkkalisttu Spotify-musihkkabálvalussii.

Yle Sámi musihkkalistu
Yle Sámi musihkkalistu sáhttá dál viežžat ja čuovvugoahtit Spotify-musihkkabálvalusas. Govva: Šearbmagovva Spotify-musihkkabálvalusas

Yle Sámi radiokanálain čuojahuvvon sámemusihka sáhttá dál guldalit Spotify-musihkkabálvalusas.

Yle Sápmi lea čohkken guokte čuojahanlisttu. Nubbi lea Yle Sámi musihkkalistu ja nubbi Binna Bánna musihkkalistu.

Yle Sámi musihkkalisttus gávnnat áigeguovdilis ja varas sámemusihka. Musihkkalisttus leat dál 50 musihkkabihtá ja dat leat ođđaseamos sámemusihkkabihtát.

– Dat lea dakkár almmolaš musihkkalistu, ahte dohko mii beaivádit ja bidjat visot ođđa sámemusihka, maid mii váldit maiddái radioi guldalanláhkai. Dat lea dakkár almmolaš Yle Sámi musihkkalistu, muitala Yle Sámi arkiveren- ja musihkkadoaimmaheaddji Ida Pirttijärvi.

Binna Bánna musihkkalisttus gávdnojit musihkkabihtát mánáide.

– Nubbi listu lea Binna Bánna musihkkalistu, mii lea mánáid musihkkalistu ja dohko mii čohkket musihka, mii čuojahuvvo min mánáid radioprográmma Binna Bánnas, čilge Pirttijärvi.

Pirttijärvi mielde eandalii smávvamánáid vánhemat leat váillahan Spotify-musihkkalisttu, gos mánáid musihka gávnnašii sámegillii.

– Dál dat leat nugo ovtta sajis čoahkis, muitala Pirttijärvi.

Binna Bánna -musihkkalistu
Mánáid musihkkalistui leat čohkkejuvvon mánáid musihkat Binna Bánna -radiosáddagiin. Govva: Šearbmagovva Spotify-musihkkabálvalusas

Yle Sámi Spotify-musihkkalisttut leat ráhkaduvvon gieskat.

– Dat lea viehka ođđa ášši midjiide, ahte mii leat álggahan daid Spotify-musihkkalisttuid easkka dán gease. Mii leat bidjan dan musihkkalistui musihka dušše suoidnemánu álggu rájes, dadjá Pirttijärvi.

Musihkkalisttut beaiváduvvojit oktii vahkus seammás, go ođđa sámemusihkka háhkkojuvvo radioi.

– Sullii oktii vahkus mii goit geahččat, ahte leago boahtán ođđa sámemusihkka. Miihan bidjat hui jođánit dan radioi čuojahanláhkai, mii mannat daid čađa dáppe musihkkadoaimmahusas ja mii bidjat dien diehko listui dasto, muitala Pirttijärvi.

Musihkkasávaldagaid sáhttá sáddet rávdnjepoasttain doaimmahussii

Vaikko musihkkalisttut gávdnojit dál guokte, lea Pirttijärvi mielde plána ođđa listtuide.

– Galhan mis leat jurdagat, ahte sáhtášedje leat earálágan listtutge ovdamearkka dihte sáhtášii čohkket nuortalašgielat musihkas dahje anárašgielat musihkas listtu dahje dušše juoigama bidjat listui.

Musihkkasávaldagaid lea vejolaš sáddet Yle Sámi doaimmahussii e-poastta bokte čujuhussii sami.radio@yle.fi.

– Jus leat sávaldagat, de mii gal guldalit dan, ahte makkár listtuide livččii dárbu, muhto dál mii mannat dáin guvttiin listtuin ja geahččat de maŋŋelabbos, ahte maid mii hutkat, loahpaha Pirttijärvi.

Yle Sámi musihkkalisttu gávnnat dáppe.

Binna Bánna -musihkkalisttu gávnnat dás.

Yle Sápmi lea ráhkadan guokte čuojahanlisttu Spotify-musihkkabálvalussii. Yle Sámi musihkkalisttus gávdnojit varas sámemusihkkabihtát ja nuppi listui leat čohkkejuvvon Binna Bánna -radioprográmma musihkkabihtát mánáide. Yle Sámi arkiveren- ja musihkkadoaimmaheaddji Ida Pirttijärvi muitala áššis eambbo. Jietna: Inger-Elle Suoninen / Yle

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä