Sápmi |

Heahtá mopedajoavku sáhttá vuojestit duhát kilomehtera mohki – ”In guldal vuojedettiin oba musihkage baicce dušše mopeda mohtora jiena”

Mopeda alimus fárta lea njealjelogi kilomehtera diimmus ja liikká sii vudjet daiguin guhkes reaissuid. Geahča video mas Mihku Näkkäläjärvi muitala sin doaimmas.

Mihku Näkkäläjärvi.
Dán mopeda alimus fárta lea njealjelogi kilomehtera diimmus, liikká Näkkäläjärvi ja Heahtá mopedajoavku sáhttá buresge vuojestit duhát kilomehtera mohki. Govva: Kaija Länsman / Yle

Muittátgo vel dan dovddu go duolmmastat vuojána johtui ja mohtor huriha. Dasto duolmmastat molssána ala ja bonjastat gása.

Ja de vuoddját frijjavuhtii.

Heahtás dan dahket dávjá, namalassii boares mopedaiguin. Mihku Näkkäläjärvi lea liikon mánnávuođa rájes mohtorfievrruide.

– Dán áigge liikon boares fievrruide. Nu mopedaide, mohtorsihkkeliidda go boares mohtorgielkkáidege. Dat boares teknihkka geasuha, muitala Näkkäläjärvi.

Mopedajoavku lei ordnen gaskavahku Heahttái dáhpáhusa, gos olbmot besse iskkadit boares vuojániid.

Mannan geasi mopedajoavku vujii moatti beaivvis duhát kilomehtera mohki

Heahtá mopedajoavku ii duđa dušše šilju birra vuojestit, baicce sii dahket juohke jagi ovtta guhkit reaissu.

– Mannan geasi finaimet Davvinjárggas (Nordkapp). Dat mátki bisttii njeallje beaivvi. Kilomehterat čoggojedje sullii duhát.

Jus vuolgá johtui fievrruin, man alimus fárta lea njealljelogi kilomehtera diimmus, de dasa dárbbašuvvo jo seahka dievva gierdevašvuohta.

– Mun in guldal vuojedettiin oba musihkkage. Guldalan dušše mopeda mohtora jiena ja smiehtadan buot máilmmi áššiid.

Video: Mihku Näkkäläjärvi.

Dán geasi mopedajoavku galggai fas dollet reisui. Buohkat ledje várren alcceseaset luomuid geassemánus. Sámi geassi goit mearridii nuppi láhkai.

Dat vel bidjalii muohttaga ja mopedajoavku ii beassan hurgguhit.

– Nu olu mun in beroš mopedain vuodjimis, ahte muohtaborggas vuolggášin vuodjit.

Mopedajoavkkus leat logemađi olbmo, joavku stuorru ja stuorru

Orru, ahte boares mopedat leat Heahtás dego njoammudávda, boagusta Näkkäläjärvi. Gieskat maiddái dáláš Eanodaga gielddahoavda vujii Hankos Njuorggámii boares mopedain.

– Álggos mii leimmet dušše moattis geat divodeimmet boares vuojániid. Jagiid mielde joavku lea sturron.

Jus háliidat searvat Heahtá mopedajovkui, de dárbbašat vuojána. Álkimus lea oastit válmmašin divoduvvon mopeda, rávve Näkkäläjärvi.

– Divoduvvon mopedii it dárbbaš eará go bensiinna deavdit táŋkii ja vuoddját.

– Jus oasttát muhtun láđu duohken veallán vuojána ja álggát dan divvut, ále dasto suorgan dan hatti mii das boahtá, dadjá Näkkäläjärvi.

Wathénii maid njoamui mopedamiella go fárrii Heahtái

Šilljui vuodjá nuorra nisu čábbát divoduvvon mopedain. Mopeda táŋka lea málejuvvon violeahtta ivnniin ja metállaoasit šelgot nu, ahte dain sáhttá geahččat iežas gova, dego speadjalis.

Emma Wathén.
Emmi Wathén lea ráhkisvuođain ordnen iežas mopeda. Dál son lea oastán nuppige vuojána ja áigu danges álgit ordnet. Govva: Kaija Länsman / Yle

Emmi Wathén maid beroštišgođii mopedain go fárrii Oulus Heahttái. Dat lei vel namalassii Näkkäläjärvi guhte hohkahalai su mopedamáilbmái.

– Ledjen ovdalge vuodján muhto in lean oamastan ieš mopeda. Dasto osten alccen vuojána. Divodin dan giđđabotta. Šattaihan dat hoahppu, ahte gergen mopedajoavkku fárrui go vulggiimet vuodjit Álaheaju bokte Ivgobahtii, muitala Wathén.

Dál sus lea Solifer SM mopeda jagis 1981. Son lea diŋgon nuppi mopeda, dat lea vel boarrásat mopeda, Solifer Trial jagis 1979.

Dieđe vaikko vel goalmmát vuojána oastá.

– Gal mu šilljui vel okta mopeda šiehttá. Mun liikon buot eanemus Solifer-mopedaide, main lea metállatáŋka, loahpaha Wathén.

Divvojuvvon 18.7.2019 dii 11:59: Divvojuvvon Emmi Wathén namma Emmin, go ovdal muitaleimmet nama Emman.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä