Sápmi |

Heahtá musihkkabeaivvit ja Eanodaga musihkkárat dearvvahit videoin sin, geat áibbašit Eanodaga luonddu ja konsearttaid

Go eai šaddan musihkkabeaivvit nu mo lávejit, de sii dahke musihkkavideo girkus ja Neakkel siiddas.

Hetan musiikkipäivien video
Heahtá musihkkabeivviid video leat dáid beivviid govven Heahtás ja Neakkelis. Govva: Hetan musiikkipäivät

– Bohten aiddo Neakkelis, mii leimmet dahkamin musihkkavideo, jeđđehusa ja doaivaga olbmuide. Dáiddárat leat eret Eanodagas, muitala Irene Salonen, Heahtá musihkkabeivviid stivrra ságadoalli.

Heahtá musihkkabeaivvit leat vuogáiduvvan beassášvahkkui. Dalle lávejit Heahtás ja dan birrasis leat máŋggalágan konsearttat, muhto dán jagi konsearttat eai šaddan nu mo lávejit.

Heahtá musihkkabeivviid videos leat golbma bihtá, okta lea govvejuvvon girkus ja okta Neakkelis. Videoin oidno Heahtá girku ja dan áltárdávval, Heahtá gilli, Neakkel guovlu ja Eanodaga luondu.

Luohti gullá oktan oassin Heahtá musihkkabeivviide

Anna-Reetta Niemelä, jagi 2006 Sámi grand prix juoiganoasi vuoiti lávlu dán videos Lapin äidin kehtolaulu (Eadni máná vuhtoda) ja son maid juoigá bártnis Matias.

Bihtá Tunturin laella – minun Enontekiö leat dahkan álbmotoahpahaga, Revontuliopisto, bargobájis. Mielde videos leat Reijo Kumpulainen, Kultainen harmonikka meaštir jagis 1999, su 3. luohkkálaš bárdni Veikka Kumpulainen čuojaha harmonihka, 6. luohkkálaš Arttu Kumpulainen čuojaha gitára ja oabbá Reetta Kumpulainen lávlu.

Heahtá musihkkabeaivvit almmuha YouTube-video 5.5. diibmu 12. Video gávdno dalle maiddái virtuaalikirkko.fi-siidduin. Dat lea danin, go Heahtá musihkkabeivviid váldokonseartabáiki láve leat Heahtá girku.

Dát lea dearvvahus eandalii sidjiide, geat áibbašit beassat ain vásihit Eanodaga luonddu ja konsearttaid doppe

Heahtá musihkkabeivviid stivrra ságadoalli lea gullan, mo ollugat leat vuordán beassat fas Eanodahkii ja behtton.

– Dál go eai beassan návddašit luonddus ja musihkas dáppe, de lea vuogas sáddet dearvvahusa giđđadálvvi luonddus ná video bokte, árval Irene Salonen.

– Go lean ieš geahččan ja guldalan ollu musihkkavideoid dáid áiggiid sosiála medias, de das dat vulggii jurdda, ahte maninba ii Heahtá musihkkabeivviinge sáhtášii dahkat video ja sáddet ná musihkkabeivviid ustibiidda dearvvuođaid, dadjá Irene Salonen.

Heahtá musihkkabeivviid neahttasiidduin, Facebookis ja Instagramis lea juo beassan čuovvut dán video ráhkadeami.

Eanodaga gielda doarju ruđalaččat ja searvegoddi lea addán girku dán geavahussii.

Heahtá musihkkabeivviid video buvttada Arte Povera Oy Oulus. Dan lea bagadallan Elias Mäenpää, govven ja editeren Aukusti Mäenpää.

Irene Salonen lasiha vel, ahte vahku maŋŋel video almmuheami, 12.5. sii čájehit girkokonseartta, mas Paavali Jumppanen čuojaha flygeliin ja Jaakko Kuusisto fijuvllain Beethoven musihka.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä