Sápmi |

Helanderis ođđa oanehisfilbma – Fáddán Sámeeatnama oamastanrievttit

Dáiddár Marja Helander almmustahttá ođđa oanehisfilmma golggotmánus. Filmma nástin leaba ballerinajumežat Biret ja Katja Haarla.

Katja ja Biret Haarla
Marja Helandera ođđa oanehisfilmmas baleahttadánsut Biret ja Katja Haarla dánsuba Sámi luonddus.

Govvadáiddár ja filbmadahkki Marja Helander lea ráhkadeamen ođđa dáiddalaš oanehisfilmma, mii váldá beali eananvuoigatvuođaide.

Helander govvegođii filmma jahki dassái. Nástin leaba ballerinadánsut, jumežat Biret ja Katja Haarla Helssegis eret.

Háliida čuggestit Suoma stáhta

Dáiddár Marja Helander muitala, ahte filmma temán leat Sámeeatnama oamastanrievttit.

– Temán lea čielgasit Sámeeatnama oamastus, ahte gean eatnamat dat iešalddes leat ja geasa Sápmi gullá, geain lea árbevirolaš riekti čázádagaide ja eatnama geavaheapmái, Helander muitala.

Geahččái lea goittotge guđđojuvvon dulkonvárri.

– Mun ieš oainnán, ahte filmmas leat sehkkejuvvon dánsunfilbma ja de dakkár absurdavuohta. Ieš in hálit čilget filmma čađa, baicce háliidan guođđit geahččai vehá aimmu.

Biret ja Katja Haarla
Govva: Marja Helander

Marja Helander háliida gieđahallat dáid áššiid, daningo dat leat leamašan áigeguovdilat juo jagiid.

– Lea dehálaš buktit dáid áššiid ovdan. Háliidan muitalit min geahččanguovllu Suoma virggálaš historjái. Dat lea unna čuggestat Suoma stáhtii.

Filmmas baleahttadánsut Biret ja Katja Haarla dánsuba luonddus Suoma beale Sámis.

– Jurddašan, ahte dat dihtoláhkai lea maiddái rámidus Sámi lundui. Das lea maiddái humor ja olu eará mielde. Dat buktojuvvo ovdan klassihkkalaš baleahta bokte, Helander čilge.

Marja Helander
Govva: Outi Pieski

Vuosttaseahket čakčat Helssegis

Filmma vuosttaseahket lea golggotmánus Helssegis Silta – Terveisiä kahdesta tasavallasta -čájáhusas, mii lea oassi Suopma 100 jagi -ávvuprográmma.

Čájáhus gieđahallá Suoma ja Estteeatnama earet eará historjjá, iehčanasvuođa ja álbmotdovddu dáiddáriid bokte. Fárrui leat bovdejuvvon dáiddárat Suomas ja Estteeatnamis, Marja Helander lea okta sis.

– Mu bovdejedje dasa fárrui ja mun áinnas háliidan buktit ovdan sámi oainnu, Helander muitala.

Filbmafestiválaide ja Sámemusea Siidii

Oanehisfilmma vuosttaseahkeda maŋŋá dan lea ulbmil čájehit viidát eará báikkiin.

Helander geahččala fidnet filmma iešguđetlágan filbmafestiválaide, dego Skábmagovaide. Čakčat 2018 filbma boahtá maiddái Sámemusea Siidii Anárii.

– Ja dieđusge de maŋŋelabbos go lea áigi vehá gollan, bijan filmma várra maiddái nehttii oaidninláhkai. Áinnas háliidan, ahte dat oažžu viidát geahččiid, dáiddár Marja Helander smiehtada.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä