Sápmi |

Helssega Máttabiegga lea dievva – City-Sámit smiehttá giellabeasi stuorideami

City-Sámit-searvi ii sáhte šat váldit ođđa mánáid Helssega davvisámegielat giellabeassái. Boahtteáiggi váras leat goit ollu plánat, searvi lea earret eará evttohan sirdit Helssega gávpoga sámegielat beaivedivššu Máttabiekka oktavuhtii.

Giellabeassi Máttabiekka rahpan 22.10.2014
Govva Máttabiekka virggálaš rahpandoaluin 22.10.2014. Govva: Yle

Helssega davvisámegielat Máttabiegga-giellabeassi lea dievva.

Máttabiegga rahppojuvvui skábmamánus 2013 guvttiin dikšománáin. Badjelaš guovtti jagi áigge doaibma lea goit sturron nu, ahte dán dilis eai sáhte váldit šat ovttage ođđa máná.

– Mii leat gáržžohallan gal dál jo gulul saji dáfus. Máttabiekkas leat dál logi máná. Dat dárkkuha dan, ahte giellabeassi lea dievva ja dán dilis eat sáhte šat váldit ođđa mánáid, goittot dálá láigovistái, muitala doaimma ordnejeaddji, City-Sámit-searvvi ságadoalli Pentti Pieski.

Fárrejit stuorát vistái ja lasihit mánáidmeari?

Máttabiegga-giellabeassi lea álggu rájes doaibman Helssega Pasilas geardedállovisttis.

City Sámit searvvi sátnejođiheaddji Pentti Pieski
City-Sámiid ságadoalli Pentti Pieski.
City-Sámit-searvi lea dál smiehttamin, galggašiigo giellabeasi sirdit stuorát vistái. Seammás sáhtášedje stuoridit maid dikšománáid meari.

– Mis lea dan beales lihkku, ahte min dálá láigoaddi lea fállan midjiide stuorát vistti. Mii smiehttat dál giellabeasi fárrema ja rehkenastit, leago mis dasa ruhta.

– Muhto jos mii stuorrudat giellabeasi 12 mánnái, de mii dárbbašat dalle golbma ollesáigge bargi, go dál mis leat guokte ollesáigge bargi ja moadde oasseáigásačča, Pieski čilge dili.

Searvi hálidivčče ovttasbarggu sámegielat beaivedivššuin

Helssegis doaibmá davvisámegielat giellabeasi lassin maiddái eatnigielat beaivedikšu, muhto nuppe beal gávpoga.

City-Sámit leage evttohan Helssega gávpogii dán guokte doaimma sirdima seamma gáhtu vuollái. Searvi vuordá ain vástádusa gávpogis.

Giellabeassi Máttabiegga Radiokatus Helssegis.
Govva: Mari Korpimäki
– Mii leat mannan čavčča ráđđádallan Helssega gávpogiin das, livččego gávpogis miella sirdit eatnigielat divššu Máttabiekka oktavuhtii, vaikkoba láigohit mis ovtta lanja dasa.

– Dán dilis sámegielat eatnigielat dikšu doaibmá seamma lanjaiguin suomagielat beaivedivššuin. Mii leat addán vejolašvuođa gávpogii guorahallat ášši ja mii gulaskuddat dás giđa mielde, háliditgo sii duođai ovddidit sámegielat eatnigielat beaivedivššu eatnigielat divššu guvlui. Sii oaččošedje das sámegielat birrasa mánáide ja bargiide, dat livčče vuoitu buohkaide, Pieski smiehttada.

Luohttevaš boahtteáiggi ektui

City-Sámit-searvi mearrida Máttabiekka boahtteáiggis jahkečoahkkima maŋŋá cuoŋománus.

Vaikko giellabeasis ledje álggus dušše guokte máná, lea Pieski álggu rájes luohttán dasa, ahte dikšui leat boahttit – ja luohttá dasa maiddái boahttevuođas.

– Giellabeassái bohtet oppa áigge jearahallamat. Gal mun dieđán, ahte boahttit leat. Dego dalle jo dadjen, go Máttabiegga rahppojuvvui, ahte jus dál ii seammás dieva dat dikšu, de dieđán ahte dohko leat ohccit ja boahttit, ja leat ain dás ovddosguvluige, Pieski loahpaha.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä