Saame |

HO:n välipäätös: Veikko Feodoroff aloittaa kolttien luottamusmiehenä vuoden 2018 alusta

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut välipäätöksen kolttien luottamusmiesvalinnasta 22.12. Sen mukaan Veikko Feodoroff aloittaa ensi vuoden alussa kolttien luottamusmiehenä.

Veikko Feodoroff
Veikko Feodoroff aloittaa kolttien luottamusmiehenä 1.1.2018 Kuva: Vesa Toppari / Yle

Välipäätöksen mukaan hallinto-oikeus hylkää täytääntöönpanon kieltämistä koskevat vaatimukset. Tanja Sanila ja Sergei Fofonoff ovat valittaneet luottamusmiesvalinnasta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituksessaan Sanila ja Fofonoff vaativat Kolttien luottamusmiesvaalin vaalilautakunnan päätöksen kumoamista ja sen täytäntöönpanon kieltämistä.

Hallinto-oikeus hylkäsi hakemukset täytäntöönpanon kieltämisen osalta

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätöksen perusteluissa sanotaan, että hallintolainkäyttölain 31 §:n momentin 1 mukaan päätöstä, johon saa hakea muutosta valittamalla, ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Pykälän 2 momentin mukaan päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, jos laissa tai asetuksessa niin säädetään tai jos päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, tai jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä.

Välipäätöksessä todetaan myös, että valituksenalaisessa päätöksessä ei ole lausuttu päätöksen täytäntöönpanosta. Vaalilautakunnan lausunnosta kuitenkin ilmenee, että päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä. Näissä olosuhteissa aihetta päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ei hallinto-oikeuden mukaan ole ja tämän vuoksi hallinto-oikeus hylkää hakemukset.

Kolttien luottamusmiesvaalin vaalilautakunta on lausunnossaan hallinto-oikeudelle katsonut, että päätös tulee panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jotta kolttien kyläkokousta johtaa kolttien luottamusmies toimikauden vaihtuessa 1.1.2018 alkaen. Näin turvataan kyläkokouksen asioiden hoidon jatkuvuus.

Hallinto-oikeus antaa vireillä olevaan valitusasiaan ratkaisun erikseen myöhemmin.

Taustaa

Kolttien luottamusmiesvaalien vaalilautakunta totesi syyskuussa, että kolttien luottamusmiesvaalissa 2017 on asetettu vain yksi vaalikelpoinen ehdokas, Veikko Feodoroff. Näin ollen vaalilautakunta vahvisti kokouksessaan 13.9.2017 Veikko Feodoroffin kolttien luottamusmieheksi kaudelle 2018–2020.

Kolttien nykyinen luottamusmies Tanja Sanila ja Sergei Kp. Fofonoff tekivät vaalilautakunnan päätöksestä valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen lokakuussa.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä