Sápmi |

Ii dušše olbmuid mielas leat váttis hárjánit ođđa áigái – sotnabeaivve čuovganeamis sirdásit geasseáigái

Gusat eai dovdda diimmu, muhto dihtet gal justa goas lea bahčináigi. Gusaide leage váttis hárjánit ođđa áigái.

Video: Sammeli Pekkala.
Finaimet avvillaš Sammeli Pekkala návehis jearramin mo diimmuid sirdin váikkuha gusaide. Doaimmaheaddjin áššis lea Kaija Länsman. Video: Yle Sápmi
Avvil

Avvillaš návehis gusat jo vuorddašit goas de bahčči boahtá. Gusat eai diimmu dovdda, muhto dihtet vuoiga justa goas lea bahčináigi.

Sotnabeaivve čuovganeamis diimmuid sirdet fas geasi guvlui, nappo diimmu ovddosguvlui.

Jus dal olbmui lea lossat hárjánit ođđa áigái, de gal dat gusasge váldá dihto áiggi dasa, muitala avvillaš mielkedálu oamasteaddji Sammeli Pekkala.

– Dathan dárkkuha, ahte gusaid áigetávvalat maid sirdašuvvet. Vahkku veardde dat váldá áiggi ovdalgo hárjánit ođđa bahčináigái. Diimmuid sirdin váikkuha maiddái mielkki mearrái, muitala Pekkala.

Gaskamearálaččat ovtta gusas bahčet beaivvis mielkki 32 lihttera. Diimmuid sirdima áigge bahčet binná unnit.

Pekkala ja Kasurin návehis bahčet gusaid guktii beaivái.
Kasurinen ja Pekkala návehis gusaid bahčet guktii beaivái. Govva: Vesa Toppari / Yle

Jus bahčingaska vatná, de gusat šaddet ráfeheapmin. Eandaliige dat, mat leat áiddo guoddán ja leat hui mielkái.

Juohke iđit Pekkala ja Kasurinen joavku mannet návehii diibmu 6.30. Sotnabeaivve gusat imaštallet, maninbat bahččit bohtet diimmu árat návehii.

– Gal dat gusat imaštallet, ahte mii dán hommá namma lea, go isidat bohtet návehii eará áigge go dábálaččat, čilge Pekkala.

Go eará máilbmi sirdása geasseáigái, de leat geavatlaš sivat manin gusatge fertejit nu dahkat. Mielkebiilla oainnát vuodjá olbmuid diimmu mielde, ii gusaid áiggis, muittuha Pekkala.

Gusaid bahčináigi.
Gaskamearálaččat ovtta gusas bahčet 32 lihttera mielkki ovtta beaivvis. Govva: Vesa Toppari / Yle

Agálaš dálveáigi dagašii buori suopmelaččaid dearvvasvuhtii

EU-parlameanta miehtá dasa, ahte dálve- ja geasseáiggis luhpet jagis 2021. Dat dárkkuhivčče dan, ahte livčče dušše juogo geasse- dahje dálveáigi. Riikkat fertejit mearridit jagi siste dan, ahte goappá áiggi válljejit, geasse- vai dálveáiggi.

Dál geasse- ja dálveáiggis luohpan máhccá EU-parlameanttas ministtarráđđái. EU juohkása golmma sierra áigeguvlui, dál riikkat fertejit válljet man áigeguvlui háliidit gullat.

Supmii livčče buoret bissut dálveáiggis ja dan suopmelaččat háliditge. Agálaš dálveáigi dagašii buori suopmelaččaid dearvvasvuhtii ja easttášii oađđinváttisvuođaid, čállet johtolat- ja diehtojuohkinministeriijas.

Ennätys-nammasaš gussa vuorddašeamin bahčináiggi.
Ennätys-nammasaš gussa vuorddašeamen bahčináiggi. Govva: Vesa Toppari / Yle

Gusaide seammá lea go geasse- vai dálveáigi, gohan lea okta ja seamma áigi

Pekkala mielas diimmuid sirdima heaitin lea buorre ášši. Šibihiidda lea álkit eallit, jus diibmoáiggit eai rievdda. Gusaide lea áibbas seammá, leago dálve- vai geasseáigi, gohan lea okta áigi.

– Diimmuid sirdima heaitin lea buorre ášši. Gal dat alddánge váldá áiggi hárjánit áli dan ođđa áigái, go leat hárjánan lihkkat bealle jagi seamma áigge. Okta ja seamma áigi livčče buorre, dadjá Pekkala.

Diimmuid sirdet geasi guvlui, nappo diimmu ovddosguvlui sotnabeaivve 31.3.2019. Dálveáigái máhccat fas sotnabeaivve 27.10.2019. Dalleges diibmoviissáriid sirdet diimmu maŋosguvlui.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä