Sápmi |

Ijahis idja ožžon bures eaktodáhtolaš bargiid, buorre musihkkafálaldat sáhttá geasuhit

Eamiálbmogiid musihkkafestivála Ijahis idja lágiduvvo Anáris fas badjelaš vahku geahčen, borgemánu 17. beaivvis gitta 19. beaivái.

Ijahis idja -festivála veahkkebuvttadeaddji Aleksi Ahlakorpi muitala Yle Sámi jearahallamis, makkár dilli festiválas lea eaktodáhtolaččaid ektui, gos sáhttá oastit bileahtaid ja maid son erenoamážit ávžžuha vásihit festiválas. Jietna: Yle Areena

Ijahis idja -festivála lágideamis eaktodáhtolaččain lea stuorra mearkkašupmi. Dálges birrasiid 30 olbmo leat almmuhan iežas eaktodáhtolažžan vuovdit bileahtaid, stivret johtolaga ja čorget festiválabáikki.

Olu eanet lágideaddjit eai šat dárbbaš veahki, muitala dáhpáhusa veahkkebuvttadeaddji Aleksi Ahlakorpi. Moattis leat goit almmuhan, ahte eai beasage báikki ala, ja sin sadjái ohcet vel olbmuid, namalassii stivret johtolaga.

– Muđui dál lea buorre dilli mis. Dat lea álo somá oaidnit, ahte dákkár eaktodáhtolaš bargu geasuha ja olbmot beroštit ain das.

Vaikko eaktodáhtolaččat leatge juo doarvái, Ahlakorpi muitala, ahte gánneha goittotge váldit sutnje oktavuođa čujuhussii aleksi.ahlakorpi(a)samediggi.fi, jos ain hálida eaktodáhtolažžan.

– Munhan dasto vástidan, ahte velgo beassá ja leago vel dárbu, vai mo dat lea. Dat lea álo buorre dieđusge sihkarvuođa dihte vel leat moattis nu, ahte sáhttá jearrat, jos gii nu ii beasage.

Musihkkafálaldat sáhttá geasuhit olbmuid eaktodáhtolaš bargui

Eaktodáhtolaččat leat seamma olu dál go dábálaččatge. Dán jagi máŋgasat goit almmuhedje iežaset mielde juo árabut go ovdal.

– Muhtimat ledje juo kánske miessemánu bealde jearran, ahte livččiigo vejolaš boahtit. Jáhkán dat lei dat Tribe Called Red mii lea geasuhan dál olbmuid maiddái dien hommái

Eaktodáhtolaččaid siste leat dakkár olbmot, geat leat ovdalge leamašan mielde festivála ordnemis. Ahlakorpi leage ilus, ahte sis leamašan nu buorre miella festivála maŋŋá, ahte hálidit ođđasitge boahtit bargui.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä