Sápmi |

Ijahis ija buvttadeaddji goalmmát festiválatipsa: Eahketkonsearttat čohkkejit olbmuid oktii gullat varas sámi musihka

Ijahis idja -festivála lea dovddus eahketkonsearttain ja varas sámemusihkas. Makkár artisttat dán jagi lávkejit Ijahis ija eahketkonsearttaid lávddi ala?

Mari Boine
Mari Boine čuojahii musihkkajoavkkuinis Ijahis ijas maŋimuš jagis 2014. Dán jagi son loaiddasta bearjadaga eahketkonsearttas. Govva: Vesa Toppari / Yle

Ollugiidda Ijahis idja mearkkaša stuorra eahketkonsearttaid sihke bearjadaga ja lávvardaga. Ijahis ija buvttadeaddji Oula Guttorm muitala goalmmát tipsan, makkár eahketkonsearttat šaddet dán jagi.

Eahketkonsearttat čohkkejit olbmuid guldalit ja návddašit varas sámemusihka ja álgoálbmotmusihka.

– Mii leat iežamet mielas fas lihkostuvvan čohkket eahketkonsearttaide oalle máŋggabealat prográmma, dadjá Oula Guttorm.

Lávddi ala lávkejit artisttat, geat leat ovdal loaiddastan Ijahis ijas. Dán jagi mielde leat maiddái ođđa artisttat, geat eai leat čuojahan ovdal Ijahis ijas dahje Suoma bealde Sámis.

– Dábálaččat Ijahis ijas mii leat beassan gullat ođđa sámi musihka ja skearroalmmustahttimiid, ja nu lea maiddái dán jagi.

Anna Morottaja
Anna Morottaja ođđa skearru namma lea "Livđe". Son almmuha skearrus bearjadaga. Govva: Ulla Isotalo

Máilmmi vuosttas livđeskearru almmustuvvá festiválas

Bearjadaga eahketkonseartta rahpá livđečeahppi Anna Morottaja. Son almmustahttá festivála oktavuođas máilmmi vuosttas livđeskearru. Eahketkonseartta nubbi artista lea Niko Valkeapää musihkkajoavkkuinis. Dán jagi stuorámus násti Mari Boine musihkkajoavkkuinis loaiddasta fas Ijahis ijas. Bearjadaga eahketkonseartta loahpaha DJ-joavku Article 3.

– Dát konsearta lea dakkár, man máŋgasat leat vuordán.

– Mari Boine lea dieđusge leamašan ovdalge Ijahis ijas ja Anáris, muhto nuppe dáfus sonhan gal geasuha jagis nubbái olbmuid. Mii leat gal vuordimin bearjadateahkedii ollu olbmuid báikki ala, muitala Oula Guttorm.

Eahketkonsearta joatkašuvvá fas lávvardaga. Konsearttas guldaleaddji beassá musihka mielde Várjjagis Deanu bokte Guovdageidnui ja ubmisápmái.

Vuordimis máŋggalágan sámi musihkka

Eahketkonseartta álggaha álgoálbmotguossi Aydar Churupov. Seamma ollisvuođas joatká juoigi Øystein Nielsen Várjjatvuona luđiiguin. Vuosttas háve Ijahis ija lávddi ala lávke Katarina Barruk. Lávvardaga eahketkonseartta joatká musihkkajoavku Sančuari. Eahketkonseartta ja olles festivála loahpaha joavku ISÁK.

– Sančuari lea leamaš Suomas ovdal muhto ii goassige Ijahis ijas ja min mielas lei juo áigi dasa. Sis bođii ođđa skearru aiddo, dat lea boares joavku, muhto ain áigeguovdil, muitala Guttorm.

– Dat mii erenoamážit sihkkarit nuoraid geasuha lea ISÁK-joavku, ahte dat eahket fállá máŋggalágan musihka gussiide, smiehtada Guttorm.

Ijahis idja -festivála prográmma gávnnat dáppe.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä