Sápmi

“In leat vel oktiige fitnan bána alde dán dálvvi” – Gánddat čuvvot áhčiideaset sabetluottaid ja áigot heargevuoddjin

Rovaniemen Poro-cup osakilpailussa oli junioreille oma lähtö.
Áhčči Uula-Petteri Somby sáddii gánddas Heikki-Matias Somby mátkái Roavenjárgga hearge-cup oassegilvvus. Govva: Kaija Länsman / Yle

Roavenjárgga boazocup-oassegilvvus lei juniorvuoddjiide sierra stárta. Starta sihkkarasttii gánddaid nieguid ja sii áigot joatkit herggiiguin gilvaleami.

Justa ovdal juniorluohkká stártta 11-jahkásaš Heikki-Matias Sombys lea buorre dovdu. Su áhčči Uula-Petteri Somby čavge čuoigangápmagiid ja sihkkarastá, ahte oaivesuodji lea sihkkarit riekta.

Nuorat Somby ii leat oba gealdagasasge

In mun gal nu olu hárjehallan. In leat oktiige fitnan bána alde dán dálvvi. In mun leat geargan hárjehallat, čilge Heikki Matias Somby.

Isä Uula-Petteri Somby tarkistaa poikansa varusteet ennen junioriluokan starttia.
Heikki-Matias ii dieđe vuoitágo gilvvu. Su ulbmil lea goit vuodjit áiggi, mii lea vuollái 1:25,000. Govva: Kaija Länsman / Yle

Áhčči addá vel rávvagiid ovdalgo gánda manná stártahehke báldii vuordit, go su vuojána buktet.

– Galggat dalle gohččut dan hearggi, dadjala áhčči ja bidjá vuohtaráippi ja lávžži riekta.

Heikki-Matias Somby oabbá, 8-jahkásaš Heili-Maria Somby lea áibbas sihkkar, ahte viellja vuoitá. Son áigu leat vielja doarjalussan.

Go oaidná vielja stártahehke guoras, son niegadišgoahtá.

– Áiggun álgit vuodjit herggiiguin boahtte jagi, mearrida Heili-Maria Somby.

Heili Marja Somby oli varma, että hänen veljensä voittaa junioriluokan kisan.
Heili-Maria Somby liiko johtit heargegilvvuin áhččis fárus heargegilvvuin. Govva: Kaija Länsman / Yle

Marko Tervaniemi lea dovddus heargevuoddji. Son lea vuodján máŋgalogi jagi gilvvu herggiiguin. Dál juniorluohkká stártalisttus čužžot golbma su maŋisboahtti nama.

Tervaniemi reašká, ahte su mánát eai dáidde áibbas dalán gilvalit suinna seamma stárttas.

– Go jo mu hámi leat árben, de eai sis menddo stuorra albmát šatta, boagusta Tervaniemi.

Áhčči doapmá veahkehit juohkehačča. Tervaniemi mánát leat stárten moddii ovdal gilvvu.

Áhčči Marko Tervaniemi lea rávven mánáid návddašit herggiin vuodjimis. Bána alde ferte dárkilit čuovvut bohcco lihkastagaid, iige bána alde oaččo viggat dádjut.

Marko Tervaniemi auttoi poikaansa Elias Tervaniemeä juniorisarjan lähdössä.
Dán govas lea Elias Tervaniemi stárta. Son šattai olles gilvvus goalmmádin. Marko Tervaniemi mielas mánáid gilvvut leat eanet gelddolačča go dat, mo son ieš birge. Govva: Kaija Länsman / Yle

– Mánát leamašan mielde gilvvuin áibbas uhccivuođa rájes. Sii leat oahppan geahččamin gilvvuid. Dasto go leat bisson sabehiid alde, de leat bidjan čuoigat.

– Hearggi maŋŋái sii leat beassan dalán go leat duostan.

Pekka Tervaniemi Muddusjärven paliskunnasta ja Jonne Mikkola Ivalon paliskunnasta.
Pekka Tervaniemi ja Jonne Mikkola beasašeigga agi bealis vuodjit jo ollesolbmuid luohkás, muhto goappásge ii deaddu ole ollesolbmuid luohkkái. Deaddorádjá lea 60 kilo. Govva: Kaija Länsman / Yle

14-jahkásaččat, Pekka Tervaniemi Muttošjávrri bálgosis ja Jonne Mikkola Avvila bálgosis leaikkastallaba ovdal stártta. Sávvaba, ahte eaba vuoitte.

Eará juniorat leat stárten nu, ahte herggiid gaskkas lea bures sadji. Maŋimuš stárttas gánddat háliideaba vuolgit áibbas bálddalagaid, vai lea eanet hástalus.

Pekka Tervaniemi sisäradalla, Jonne Mikkola keskellä.
Mikkolan ja Tervaniemen maaliintulo.
Dán stártta vuittii Jonne Mikkola Avvila bálgosis. Loahppagilvvus son lei njealját.

Vaikko Sámi gánddat eai faskenge vuoittu dáin gilvvuin, de dat ii goddán movtta.

– Gilvu manai bures. Lean hui beroštuvvan heargegilvvuin, dat lea somá, vástida Mikkola.

Pekka Tervaniemis lea boahttevuhtii čielga plána.

– Háliidan leat buoret vuoddji go áhčči. Gilvvut leat buorre áigeájánas, dadjá Tervaniemi.

Bohtosat

Vuoddji

Bálggus

HeargiÁigi
1.Alatalo Joni

Oijärvi

Reppana1:16,890
2.Alatalo Jere

Ikonen

OnSese1:17,450
3.Tervaniemi EliasMuttošjávriJokohan1:18,400
4.Mikkola JonneAvvilParkki1:18,780
5.Somby Heikki MatiasBáišduottarPilkkajalka1:18,820
6.Tervaniemi PekkaMuttošjávriTolppakorva1:19,070
7.Kynkääniemi LenniKiiminki-KollajaIlokas1:19,550
8.Länsman LauraGálddoaiviSilver1:21,840
9.Tervaniemi RuutMuttošjávriJK-Haippa1:22,450
10.Sarajärvi EemilPalojärviTuulentähti1:22,920
11.Yliniva HannesPalojärviPikatsu1:23,170
12.Pulska PeetuKemin-SompioJoiku1:23,320
13.Hepola SonjaIkonenMettä1:25,330

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä