Saame |

Inarin kunnan sivistystoimi haluaa oikaista vääriä tietoja

Inarin sivistystoimi kirjoittaa tiedotteessaan, että julkisuuteen on annettu vääriä tietoja Inarin koulun saamenkielisestä opetuksesta ja sivistystoimi haluaa oikaista nämä väärät tiedot.

Inarin sivistystoimen tiedotustilaisuus 23112016
Inarin kunnan sivistystoimen tiedotustilaisuus marraskuussa 2016. Kuva: Kirsti Länsman / Yle

Sivistystoimi kirjoittaa tiedotteessaan, että saamenkielisessä opetuksessa käytetään ensisijaisesti saamenkielisiä opettajia. Yhtään saamenkielistä opettajaa ei ole sivistystoimen mukaan palkattu huonommilla ehdoilla kuin suomenkieliset opettajat.

Inarin koulussa on kaksi erityisopettajaa. Heitä on mahdollisuus käyttää sisäisinä asiantuntijakonsultteina myös saamenkielisessä opetuksessa. –

– Ei ole tiedossa, että saamenkielisen erityisopettajan puuttuminen olisi johtanut erilaisten oppimisvaikeuksista kärsivien saamenkielisten oppilaiden ongelmien kasaantumiseen, kirjoittaa sivistŧstoimi tiedotteessaan.

Saamenkielinen opetus lisääntynyt koko ajan

Sivistystoimi kirjoittaa myös, että saamenkieliset oppiaineet, oppilaiden lukumäärä ja tuntimäärät ovat kasvaneet koko ajan.

– Lukuvuonna 2015-2016 inarinsaamenkielisessä opetuksessa oli 25 ja pohjoissaamenkielisessä opetuksessa 30 oppilasta. Inarinsaamenkielistä opetusta annettiin noin 60 tuntia viikossa ja pohjoissaamenkielistä opetusta noin 80 tuntia viikossa. Lukuvuonna 2016-2017 tuntimäärät ovat suuremmat.

– Koulukielenä saamen kieli on vahvistunut, niin Inarin koulussa kuin kaikissa Inarin kunnan kouluissa, kirjoittaa sivistystoimi.

Keväällä 2017 laajempi tilaisuus Inarin koulun opetuksesta

Sivistystoimi sanoo tiedotteessaan tekevänsä parhaansa Inarin koululaitoksen ja myös saamenkielisen opetuksen kehittämisen hyväksi. Tässä työssä työskentelyvälineenä on uusi opetussuunnitelma, jota noudatetaan kaikissa Inarin kunnan kouluissa.

Tiedotteessa kerrotaan sivistyslautakunnan, sivistystoimenjohtajan ja Inarin koulun rehtorin kartoittavan tilannetta koko ajan.

– Tavoitteena on, että keväällä 2017 Inarin koulu järjestää opetusta käsittelevän laajemman tilaisuuden, ilmoittaa Inarin sivistystoimi tiedotteessaan.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä