Sää´mjânnam |

Jååʹtti Radio tän neäʹttlest Nuõrtt-Aanar vuuʹdest – vuõigg radiovuõlttõõzz Päärtõõǥǥâst, Čeʹvetjääuʹrest di Njauddmest

Tuåimteei Anja Kaarret da Sara Wesslin vuõlttee radiovuõlttõõzzid mââibaarǥ Päärtõõǥǥâst, seärad Čeʹvetjääuʹrest da õinn piâtnac Njauddmest aanrõsǩiõʹlle da nuõrttsäämas.

Sara ja Anja valmistautuvat lähettämään radiota Itä-Inarilta.
Tuåimteei kuõiʹtes Sara Wesslin da Anja Kaarret jåʹtte tän neäʹttlest Nuõrtt-Aanrest radiovuõlttõõzzid raajjmen.

Yle Sääʹm jååʹtt sääʹmvuuʹdin vuõltteʹmmen Jååʹtti radio - Jotteei radio - Johtti radio radiovuõlttõõzzid tän ǩieʹzz ääiʹj.

Tän neäʹttel mââibaarǥ, seärad da piâtnâc tuåimteeikuõiʹtes Sara Wesslin da Anja Kaarret lie Nuõrtt-Aanar vuuʹdest mainstââttmen oummid. Suäna vuõlttõõzzid piâzzak kuvddled vuõigg vuõlttõʹssân Päärtõõǥǥâst, Čeʹvetjääuʹrest di Njauddmest, Taarr beäʹlnn.

Aainâs nuõrttsäʹmmlai käpälä šeellmõš šâdd tobddsen tän neäʹttle mâŋŋa

Vuõssmõs vuõlttõs vuõltteet Päärtõõǥǥâst mââibaarǥ 3. sueiʹnnmannu Päärtõõǥǥ škooulâst, čiâss 14:30-16:00.

Ouddâl neäʹttel-lååʹpp piâzzak õõutsââʹjest Kaarretin da Wesslinin tobdstõõttâd nuõrttsäʹmmlai ärbbvuõđlaž käpälä-šeellmõʹšše Njauddâmjooǥǥâst.

Jååʹtti radio vuõlttõõzzid kuulak mââibaarg, seärad di piâtnac, pukin peeiʹvin seämma ääiʹj čiâss 14:30-16:00. Vuõlttõõzz vuäitak kuvddled mââiǩiõʹtte še Yle Areena -seeidin.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä