Sápmi |

Jiekŋameara ruovdegeainnus leat bargan čielggadanbivdaga

Johtolat- ja diehtojuohkinministeriija lea bidjan johtui čielggadanbarggu Jiekŋameara ruovdegeainnu ollašuhttimis ovttas Norggain.

Kartta. Soklista Sodankylään ja Rovaniemelle rakennettava rata olisi ensimmäinen vaihe Jäämeren radan rakentamisessa ja se palvelisi myös Yaraa, joka voisi myöhemmin kuljettaa Soklin fosforia Jäämeren kautta isommilla laivoilla maailmalle ja Koillisväylälle.
govas moadde jagi dassái evttohuvvon molsaeavttut Jiekŋameara ruovdegeidnui Govva: Yle Uutisgrafiikka

Johtolat- ja diehtojuohkinministeriija lea bivdán Johtolatdoaimmahaga čielggadit ovttasbarggus Norgga johtolateiseváldiiguin vejolaš Jiekŋameara ruovdegeainnu ollašuhttima ja ekonomalaš gánnáhahttivuođa.

Barggus galggašii čielggadit ruovdegeaidnofidnu vejolaš molsaeavttuid ja kártet geavaheaddjiid dárbbuid sihke vejolaš fitnodatdoaibmanmálle ja jearalmaspotentiála.

Čielggadusbivdaga mielde barggu galggašii čađahit ovttas Norgga ruovdegeaidnoeiseváldiin ja atnit ávkin Davviriikalaš ruovdegeaidnodoaimmahagaid ovttasbargoforuma. Bargu galggašii leat gárvvis 28.2.2018.

Ovttasbargu Jiekŋameara ruovdegeainnu oasil lei ovdan jo árabut geassemánus, go Suoma johtolat- ja diehtojuohkinministtar Anne Berner deaivvai Norgga johtolatministtar Ketil Solvik-Olsena.

– Arktalaš guovllu mearkkašupmi lassána sihke Davviriikkaid ja EU geahččanguovllus. Jiekŋameara ruovdegeaidnu jođálmahtášii guovllu ovddideami ja barggolašvuođa. Dat maiddái buoridivččii min vejolašvuođaid ráhkkanit dálkkádatrievdamii, dadjá ministtar Berner johtolat- ja diehtojuohkinministeriija dieđáhusas.

Ministeriija suomagielat dieđáhus áššis gávdno dáppe.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Bivnnuhamosat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä