Sápmi |

Jikŋon 2 sáhttá oaidnit juo ovdal vuosttaseahkeda – sámegielat filmma ovdačájáhusat aŋkke Anáris, Ohcejogas ja Roavvenjárggas

Geahča dán artihkkalis, gos ja goas Jikŋon 2 -filmma sáhttá fitnat geahččamin sámegillii.

Disneyn Frozen 2 video sijoittuu syksyiseen Saamenmaalle.
Jikŋon II lea vuosttas davvisámegillii dubbejuvvon Disney-filbma. Govva: WALT DISNEY ANIMATION STUDIOS

Beakkánis Jikŋon 2 -filmma sáhttá fitnat geahččamin juo ovdal vuosttaseahkeda. Vuosttas vejolašvuođat beassat geahččat filmma leat juo juovlamánu 14. beaivve.

Earet eará Anára gieldda Aslak-ealligovvateáhter ja Roavvenjárgga sámesearvi Mii rs. čájehit filmma juovlamánu 14. beaivve.

Jikŋon 2 -filmma sihkkarastojuvvon ovdačájáhusat juovlamánus:

  • Avvilis lávvardaga 14.12. diibmu 15.00 ealligovvateáhter Aslakis
  • Anáris lávvardaga 14.12. diibmu 16.00 Sámi kulturguovddáš Sajosis
  • Roavvenjárggas lávvardaga 14.12. diibmu 15.30 BioRex Cinemas
  • Sámi Siidda priváhtačájáhus Ohcejogas lávvardaga 14.12. diibmu 18.00 ealligovvateáhter Davvinásttis
  • Sámi Siidda priváhtačájáhus Ohcejogas gaskavahku 18.12. diibmu 18.00 ealligovvateáhter Davvinásttis

Filbma oaidninláhkái maid stuorra gávpogiin, muhto čájáhusbáikkit eai vel sihkkaraston

Davvisámegielat Jikŋon 2 -filmma virggálaš vuosttasčájáhus lea 25.12.2019 – oktanaga eará davviriikkalaš giellaveršuvnnaiguin. Davvisámegielat filmma lea bagadallan Sara Margrethe Oskal.

Juo dál lea sihkkarastojuvvon, ahte Jikŋon 2 -filbma boahtá oaidninláhkái juovlamánu loahpas goit Helssegis, Oulus, Anáris ja Eanodagas.

Čájáhusat leat:

  • Helssegis gaskavahku 25.12. diibmu 14.30 Kinopalatsis

  • Oulus gaskavahku 25.12 Oulun Staris, diibmoáigi ii leat vel almmuhuvvon

  • Heahtás duorastaga 26.12. diibmu 14.00 Kino Hettas

  • Heahtás duorastaga 2.1. diibmu 14.00 Kino Hettas

Suoma Disney vuovdinossodagas muitalit, ahte dáid beivviid čielgá, maid eará guovlluin ja gávpogiin filbma čájehuvvo juovlamánu 25. beaivve rájes.

– Finnkino stuorra gávpogiin oažžut dieđu dán vahkus. Muhtin čájáhusat bohtet maid daidda, dadjá Pekka Lehesmaa.

Lahesmaa muitala, ahte Jikŋon 2 -čájáhusat leat boahtimin juovlamánu 25. beaivvi rájes ovdamearkka dihte Espoo Omena ja Sello -gávpeguovddážiid ealligovvateáhteriidda. Dasa lassin sámegielat filbma čájehuvvo Tampere, Turku, Kuopio, Lahti, Jyväskylä ja Vantaa ealligovvateáhteriin.

Jikŋon 2 -filmma čájáhusaid buot davviriikkain leat čohkken maiddái eahpevirggálaš neahttasiidduide.

Filbma lea historjjálaš ovttasbarggu boađus

Jikŋon 2 lea vuosttas davvisámegillii dubbejuvvon Disney-filbma. Filmma sámegiel veršuvdna lea Sámi Parlamentáralaš Ráđi, Sámiráđi ja Walt Disney Animation Studios ovttasbarggu boađus.

Filmma dahkkit leat ráđđádallan sámi verddejoavkkuin áššiin, maidda Disney filbmadahkkit leat viežžan inspirašuvnna Sámis.

Ná Disney muitala filmmas davvisámegillii:

"Manne riegádii Elsa erenoamáš fámuiguin? Vástádus čuorvu sutnje ja áitá su gonagasválddi. Fárrolaga Annain, Kristoffain, Olafiin ja Sveniin vuolgá Elsa várálaš, muhto erenoamáš mátkái. Jikŋon-filmmas balai Elsa, ahte son lea beare fámolaš dán máilbmái. Jikŋon 2 -filmmas šaddá sávvat, ahte son lea doarvái fámolaš."

2.12.2019 dii. 18.03 lasihuvvon diehtu Ohcejoga ovdačájáhusain.

4.12.2019 dii. 9.55 divvojuovvon diehtu Ohcejoga ovdačájáhusain, mat leat Sámi Siidda priváhtačájáhusat. Lasihuvvon diehtu maid stuorra gávpogiid čájáhusain.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä