Säämi

Juŋŋânjaargâ ässeeh kärttih jyehi čoovčâ já kiiđâ sijvottisvuođâ tet evakkon – Auri Ahola peerâ vuárdá et puolâštičij jo, vai pesâččij pááikán

Video: Auri Ahola
Auri Ahola vuárdá et jävri jiäŋuččij, et pesâččij pááikán.

Auri Ahola perruinis kárttá laiguuttiđ koskâpuddâsâš aassâmviste, ko ij peesâ páikkásis.

Aanaar, Mudusjäävri suollust, Juŋŋânjaargâst ässee Auri Ahola kárttá perruinis varriđ meddâl päihistis kiđđuv já čohčuv ko puátá sijvottisvuođâ äigi. Motomijn sii láá orroom taan äigi suollust, mut talle tot váátá tom, et kalga orniđ nuuvt, et pargoh luhostuveh. Auri Ahola parga Säämi läänitaidârân.

Tääl lii kuálmád kerdi ko peerâ láigud koskâpuddâsii aassâmviste.

Taat čohčâ lii-uv eromâš kukke oppeet. Auri kandâinis varrii suollust meddâl jo kulmâ oho tassaaš, iššeed, kissá já pennuuh iäskán taan ohhoost.

– Tuáivumield ij pište innig kuhháá, ohtâ peivi ain ovdâskulâi, kuássin ij pyevti vuáváđ muuneeld, tom kalga tuše keččâđ já eelliđ tom ääigi čoođâ, iätá Ahola.

Mätki suollust enâmân lii sullân muáddi kilomeetter. Sist láá tääl tuše pennuuh já kissá, mut láá lâm meid saavzah. Talle toid ij puáhtám kyeđđiđ suollui ohtuu kuhes ááigán.

Puáris suhâpäikki

Juŋŋânjargâ lii Auri Ahola puáris suhâpäikki. Táálu lii huksejum 1900-lovo aalgâst. Suáti ääigi táálu ij tuššâm. Mottoom ihe tassâš Auri išedijnis aalgij orniđ tom oppeet aassâm oornigân já varrijn tohon.

– Tot lii lamaš muu eeji päikki, muu äijih, muu ááhu já maadâr vaanhimij päikki ton tiet tot lii päikki, muštâl Ahola.

Motomin tälvi puolâšijn sii láá smietâstâm, et varriiččii meddâl, mut päikki lii kuittâg nuuvt räähis, et iä lah tuođâi nuuvt porgâm.

– Tot lii nuuvt mučis saje já áinoo šlaajâsân, jiem osko, et áigup aaibâs tääl tast kuussân, mut kuossijn ij tieđe, maht eellim mana, smiättá Ahola.

Hirsitalo
Auri Ahola Juŋŋânjaargâ päikki, šiljoost suu äijih ištâdem muorâ. Govva: Auri Ahola / priivaat kove

Suollust ij vááilu mihheen. Jäävrist uážžuh kuolijd, meeccist muorjijd, energia puátá uásild piäiváást.

– Mihheen ij vááilu, peic muu skipáreh, muu usteveh, mut toh-uv eellih kollimijn, illood Ahola já rámmoo, et Rivdul ráánjáid eellih távjá kolliistâlmin.

Ahola já Kettunen perruu iiđeed álgá ain taan ääigi ivveest nuuvt et vuosmužžân keččih šoŋŋâtiäđáttâs. Tuoivust lii et muádi oho siste pesâččii pááikán. Juovlâid lii kuittâg pággu peessâđ, talle Auri veik vuájá tohon.

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä