Saame |

Käsivarren malminetsintäluvasta valitettu – prosessi pysähdyksissä

Käsivarren Lätäsenon malminetsintäluvasta on jätetty kolme valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Koska on kyse uudesta malminetsintäluvasta, prosessi on pysähdyksissä siihen saakka, kunnes valitukset on eri oikeusistuimissa käsitelty.

Lätäs1-málmmaohcanguovloohcamuš
Kuva: Tukes

Käsivarren Lätäsenon malminetsintäluvasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Eiliseen määräaikaan, 8. elokuuta mennessä valituksen olivat jättäneet Käsivarren paliskunta, Saamelaiskäräjät ja Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri.

Prosessi pysähdyksissä

Koska on kyse uudesta malminetsintäluvasta, prosessi on pysähdyksissä siihen saakka, kunnes valitukset on eri oikeusistuimissa käsitelty.

– Valittajilla on mahdollista hakea vielä valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, kertoo Turvallisuus-ja kemikaaliviraston ylitarkastaja Ilkka Keskitalo.

Tukes myönsi heinäkuun alussa malminetsintäluvan Geologian tutkimuskeskus GTK:lle Lätäsenon–Hietajoen-alueelle Käsivarteen, Enontekiölle. Koska on kyseessä on soidensuojelualue, GTK tarvitsee malminetsintään myös Ympäristöministeriön luvan.

Tukesin ylitarkastaja Ilkka Keskitalon mukaan GTK:lle ei ole vielä ministeriön taholta lupaa myönnetty, eikä se ole vielä käsittelyssäkään.

Ensimmäinen malminetsintälupa saamelaisalueelle

Lätäsenon malminetsintälupa on ensimmäinen saamelaisalueelle on myönnetty malminetsintälupa nykyisen kaivoslain aikana.

GTK sanoo hakemuksessaan, että tutkimukset sisältävät pelkästään näytteenottoa kairaamalla sekä mahdollisesti geofysiikan maastomittauksia tarveharkintaisesti. Tutkimukset suoritetaan talviaikana.

Malminetsintälupa Lätäsenon-alueella ei oikeuta aloittamaan kaivostoimintaa.

Lupa on annettu Lätäsenon–Hietajoen-alueelle, joka on poronhoitoaluetta, Käsivarren erämaa-aluetta, Natura 2000 -aluetta ja soidensuojelualuetta.

Käsivarren paliskunta vastustaa malminetsintälupaa muun muassa siksi, että sen mielestä luvanvarainen toiminta aiheuttaa huomattavaa haittaa poronhoidolle.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä