Säämi |

Keejâ video: Museoeemeed Ulpu Mattus-Kumpunen livđoo, tuáijoo, sárgu já muštâl mainâsijd kuosijd

Taan keesi olgomuseo kyesih láá peessâm koijâdiđ koččâmušâid já kuullâđ mainâsijd sämmilii tovláá elimist. Museoeemeed lii lamaš pargoost oovtâ tiijme iđedist já ehidispeeivi.

Video: Ulpu Mattus-kumpunen
Taan keesi Sämimuseo Siida olgomuseost lii puáhtám uáiniđ, teikkâ kuullâđ museoeemeed Ulpu Mattus-Kumpunen.

Sämimuseo Siida olgomuseost lii taan keesi puáhtám uáiniđ museoeemeed väzzimin, tuoijuumin, sárgumin, mainâstmin teikkâ livđuumin. Aainâs-uv talle jis museoemedin lii lamaš Ulpu Mattus-Kumpunen.

Taat museoeemeed ij lijkkuu tuše čokkáđ teikkâ čuážžuđ vyerdimin. Suu mielâst oro, et ulmuuh talle váhá paleh.

– Jis mun poorgâm maidnii sáárgum teikkâ tuoijum, te sijjân lii ennuv älkkeb puáttiđ savâstâllâđ já koijâdâllâđ. Munjin oro älkkeebin, et ulmuuh puátih muu luus já čäittih et sij halijdeh tiettiđ maidnii.

Suu mielâst lii pyeri vyehi, et museoeemeed ovdâmerkkân tuáijoo já talle ulmuuh koijâdeh já sun piäsá muštâliđ sämi tyejeest. Ulmuuh láá koijâdâm meid raggâsist já tullâsaajeest, et mon várás toh láá.

Ulpu Mattus-Kumpunen
Museoeemeed sárgu, tuáijoo, livđoo teikkâ savâstâl kuosijgijn. Ulpu Mattus-Kumpunen ij haalijd tuše čuážžuđ já vyerdiđ ulmuid. Govva: Anja Kaarret / Yle

"Jyehi ulmui muštâlâm váhá ereslágán aašijd, váhá eresnáálá"

Mattus-Kumpunen illood pargostis já puávtáččij leđe olgomuseost veikkâ jyehi peeivi. Tääl museoeemeed lii pargoost oovtâ tiijme iđedist já ehidispeeivi.

– Ain jis kiinii oro haalijdmin kuullâđ nuuvt ennuv ko máhđulâš, te talle mun muštâlâm muu äijihist já Movsháá historjást, tai tuuvij vuáđudem ääigist já espanjataavdâst.

– Jyehi ulmui muštâlâm váhá ereslágán aašijd, váhá eresnáálá, muštâl Mattus-Kumpunen.

Juurdâ museoeemeed paargon šoodâi tast, ko Siida vuáđučáitáldâh ij lah áávus, te sij halijdii faallâđ lasesiskáldâs ulmuid. Museost lii motomin lamaš museoiššeed, mutâ ij kuhes ááigán.

Museoeemeed pargo lii moonnâm pyereest já lii lamaš saahâ, et puávtáččij-uv tággáár pargo juátkiđ meid čohčuv já motomin tälviv-uv.

– Tom ij vala pyevti tiettiđ láá-uv čohčuv já tälviv siämmáánáál ulmuuh maid tääl. 200 olmožid oovtâ peeivist, te ij taarbâš kuássin čokkáđ tääbbin ohtuu kuhes ääigi, illood Mattus-Kumpunen.

Kuldâl lase anarâš saavâid tääbbin.

Varrasamosat: Säämi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä