Sápmi |

Kela ja sámediggi geahččalit ovttas ovddidit sámegielat bálvalusaid – Anni Koivisto: "Málle man, sáhtášii viidásabbotge doalvut"

Kela lea maŋimuš jagiid áigge ovddidan aktiivvalaččat sámegielat bálvalusaid, ovdamearkka dihtii sámegielat neahttasiidduid bokte.

Kelan pääjohtaja Outi Antila ja Saamelaiskäräjien 1. varapuheenjohtaja Anni Koivisto
Kela ja sámediggi leat bargan ovttas sámegielat bálvalusaid ovddideapmin jo máŋgalot jagi. Duorastaga 18.11. Kela ja sámedikki ovddasteaddjit deaivvadedje Anáris Sajosis. Govva: Anneli Lappalainen / Yle

Kela ja sámedikki ovddasteaddjit leat deaivvadan Anáris sámekulturguovddáš Sajosis duorastaga 18.11. Deaivvadeami dárkkuhussan lei ráđđádallat das, man láhkai Kela ja sámediggi sáhttet ovttas ovddidit sámiid sosiáladorvvu ja sámi giellalága ollašuvvama Kela bálvalusain.

Deaivvadeamis ođasmahttui seamma háve Kela ja sámedikki 30 jagi boaris oktasašbargosoahpamuš.

Kela bajimuš hoavda Outi Antila šállosa, ahte buot sin bálvalusat eai leat vel sámegillii, muhto áššehasbálvalusain ja skoviin geahččalit bálvalit buot golmma sámegillii.

– Sápmelaččat leat goittot oassi Suoma servodagas ja hálidat bálvalit seammaláhkai buohkaid Suomas ássi olbmuid. Dát lea midjiide gudneášši ahte bastit doaibmat nugo láhka gáibida, dadjá Antila.

Sámedikki vuosttas várreságadoalli Anni Koivisto mielas lea dehálaš ovttas sihkkarastit, ahte sámegielat bálvalusat ja sápmelaččaid ovttaveardásašvuohta Kela bálvalusain ollašuvvá.

– Dát sáhttá leat maiddái dakkár málle, man sáhtášeimmet viidásabbotge doalvut ovddosguvlui Suomas. Lea hirbmat dehálaš, ahte mii ovttas bastit nannet sápmelaččaid sajádaga dán servodagas, dadjá fas Koivisto.

Koivisto jáhkká, ahte go bálvalusat oidnojit ja gullojit viidát, de dat roahkasmahttá sápmelaččaid maiddái geavahit sámegielat bálvalusaid.

Kela lea maŋimuš jagiid áigge ovddidan aktiivvalaččat sámegielat bálvalusaid. Kela olggosattii sámegielat neahttasiidduid jagiin 2019–2020 ja fállá maiddái Elämässä.fi-siidduin áššedikšunneavvagiid sámegillii. Lassin Kelas sáhttá printet brošyraid ja 30 ovdoskovi sámegillii. Kela fállá beaivválaččat telefon- ja gáiddusbálvaleami davvisámegillii. Kelas lea bargán maiddái sámegielat diehtojuohkima áššedovdi jagi 2020 rájes.

Kela ja sámedikki čuovvovaš deaivvadeami isidastá Kela, ja deaivvadeapmi lágiduvvo Helssegis skábmamánus 2022.

Beaivvi ságaid ja Yle Ođđasiid Sámis sáhtát maid guldalit Yle Areenas.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä