Saame |

KHO linjasi kaivoslain soveltamisesta saamelaisten kotiseutualueella

KHO edellyttää Tukesin ottavan vastuuta kaivostoimien saamelaisvaikutusten arvioinnissa saamelaisalueen kaivoslupaprosesseissa.

Kullankaivuu konekaivuu Miessi Lemmenjoki Kulta
Tukesin on joka tapauksessa selvitettävä hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutukset saamelaisten oikeuksiin alkuperäiskansana riippumatta siitä, oliko saamelaiskäräjät osallistunut yhteistyömenettelyyn, KHO lausuu. Kuva: YLE / Jarmo Honkanen

Korkein hallinto-oikeus linjasi uuden kaivoslain soveltamisesta saamelaisten kotiseutualueella keskiviikkona antamassaan vuosikirjapäätöksessä.

KHO edellyttää Tukesin ottavan vastuuta kaivostoimien saamelaisvaikutusten arvioinnissa saamelaisalueen kaivoslupaprosesseissa.

– Turvallisuus- ja kemikaaliviraston velvollisuutena lupaviranomaisena on osaltaan turvata se, että kaivoslain 38 §:n [kt. faktalaatikko] mukaiselle asian selvittämistä koskevalle yhteistyömenettelylle on asianmukaiset edellytykset.

– Turvallisuus- ja kemikaaliviraston oli joka tapauksessa selvitettävä hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutukset saamelaisten oikeuksiin alkuperäiskansana riippumatta siitä, oliko saamelaiskäräjät osallistunut yhteistyömenettelyyn, vuosikirjapäätöksessä kirjoitetaan.

Saamelaiskäräjät ei voi viivyttää ratkaisua

Vuosikirjapäätös tarkoittaa sitä, että saamelaiskäräjien tulee lupaprosessin käsittelyn aikana saada käyttöönsä riittävän aineiston, esimerkiksi tiedon kullanhuuhdontalupahakemuksessa tarkoitetun alueen tarkasta sijainnista, voidakseen arvioida haetun toiminnan vaikutukset saamelaiskulttuurin kannalta.

Toisaalta luvan hakijan on voitava saada ilman aiheetonta viivytystä hakemukseensa Tukesin päätös eikä esimerkiksi saamelaiskäräjät voi estää lupa-asian ratkaisemista jäämällä passiivisiksi.

– Säännöksessä mainittujen tahojen jäädessä passiivisiksi selvitysvastuu jäi Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle, KHO kirjoittaa.

Saamelaiskäräjät pitää linjausta voittona saamelaisille

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi pitää vuosikirjapäätöksen linjausta suurena voittona saamelaisille.

– Tämä osoittaa, että kaivoslain velvoitteita ei voida hoitaa saamelaisten kotiseutualueella vain lausuntomenettelyin, Näkkäläjärvi sanoo saamelaiskäräjien tiedotteessa.

– Kaivoslaki on tuonut uusia velvoitteita ja ne on otettava todesta. Kaivoslaki on saamelaiskäräjillekin uusi asia ja meillä meni oma aikamme selvittää mitä kaivoslain toimeenpano todellisuudessa edellyttää ja ennen kuin saimme luotua asiassa toimivat yhteistyömallit paliskuntien, saamelaiselinkeinon harjoittajien ja siitojen kanssa, Näkkäläjärvi sanoo.

KHO hylkäsi Tukesin ja luvanhakijat valitukset

Samassa päätöksessä KHO hylkäsi Tukesin ja luvanhakijan valituksen kullankaivuluvista Inarin kunnan alueella.

– Saamelaiskäräjät on valittanut Tukesin myöntämistä koneellisen kullankaivuluvista Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kaivoslain vastaisina, koska Tukes ei ollut selvittänyt luvan mukaisen toiminnan vaikutuksia saamelaiskulttuurille. Hallinto-oikeus hyväksyi saamelaiskäräjien valitukset.

– Tukes ja luvanhakija valittivat päätöksistä KHO:hon. KHO piti hallinto-oikeuden päätöksen voimassa ja kumosi Tukesin päätöksen lainvastaisena hyväksyen lopullisesti saamelaiskäräjien valituksen Roin hallinto-oikeuteen, saamelaiskäräjät informoi tiedotteessan.

Saamelaiskäräjät pyytää neuvotteluja Tukesin kanssa

Saamelaiskäräjät pyytää neuvotteluja kaivoslain soveltamisesta Tukesia ohjaavan työ- ja elinkeinoministeriön kanssa sekä erikseen Tukesin kanssa.

Myöhemmin saamelaiskäräjät aikoo järjestää kaivoslain soveltamisesta yhteiskokouksen, johon kutsutaan paliskuntien, viranomaisten, kolttien kyläkokouksen ja Tukesin edustajia linjaamaan kaivoslain soveltamisesta ja sidosryhmien yhteistyöstä.

– On valitettavaa että valitusprosessi on kestänyt näin kauan. Saamelaiskäräjät on esittänyt, että Tukes soveltaisi Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöstä lupakäytännössään siihen asti, kun KHO:sta saataisiin asiassa linjaus. Tukes ei ole näin tehnyt. Nyt kaivosviranomaisen toiminta on aiheuttanut ylimääräistä vaivaa luvan hakijalle, saamelaiskäräjille, viranomaisille ja paliskunnille. Toivon, että päätöksen myötä yhteistyö Tukesin kanssa kehittyisi sellaiseksi, mitä lainsäätäjä on tarkoittanut. Saamelaiskäräjät on valmis yhteistyöhön kaivoslain velvoitteiden täyttämiseksi, puheenjohtaja Näkkäläjärvi sanoo.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä