Saame |

Kielipesille tarvitaan lisää rahaa – Sodankylän uusi kielipesä lakkautusuhan alla

Saamelaiskäräjät, Inarin ja Sodankylän kunnat sekä Inarinsaamen kielen yhdistys pyytävät eduskuntaa lisäämään saamelaisalueen kielipesien rahoitusta 25 000 eurolla.

Giellabeassi
Kuva: Vesa Toppari / Yle

Saamelaiskäräjät, Inarin ja Sodankylän kunnat sekä Inarinsaamen kielen yhdistys vetoavat eduskuntaan kielipesätoiminnan turvaamiseksi. Vetoomuksessa pyydetään, että valtion budjetista varataan 750 000 euron lisärahoitus saamelaisalueen kuntien kielipesille. Nykyisessä budjettiesityksessä niille on varattu 700 000 euroa.

25 000 euron korotus budjettiin takaisi sen, että jo toiminnassa olevat kielipesät voidaan ylläpitää nykyisellä tasolla.

Sodankylän kielipesätoiminta joudutaan lakkauttamaan, jos tuki ei kasva

Saamelaiskäräjät neuvotteli marraskuussa kielipesien järjestäjien kanssa ensi vuoden rahoituksen jakamisesta saamelaisalueella.

Neuvotteluissa nousi esille, että kustannukset ovat kasvaneet uusien yksiköiden perustamisen ja työntekijöiden pätevyystason nousun vuoksi.

Sodankylän kirkonkylän uutta kielipesää varten tarvitaan nyt noin 25 000 euron lisärahoitus, jotta toiminta voi jatkua myös ensi vuonna. Nykyisellä rahoituksella Sodankylän kielipesätoiminta joudutaan näillä näkymin lakkauttamaan vuoden 2017 syksyllä, jotta muu saamelaisalueella tapahtuva kielipesätoiminta ei vaarannu.

Budjetista päätetään keskiviikkona

Hallituksen esityksessä valtion budjettiin vuodelle 2017 kielipesille on varattu yhteensä 900 000 euroa, josta 700 000 euroa on tarkoitettu saamelaisalueen kuntien kielipesätominnalle ja 200 000 euroa saamelaisalueen ulkopuolisella tapahtuvalle kielipesätoiminnalle.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto käsittelee valtion talousarvion, lisäbudjettiesitykset ja muut budjettitaloutta koskevat asiat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta keskiviikkona 7.12.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä