Sää´mjânnam |

Ǩiõčč video: Lääʹddjânnam moččumõs ruõkkâmsââʹjj ǩeäss oummui miõl – ”Mooččâs sueʹrv, koid jiõm ni kuäʹss leäkku jeeʹres ruõkkâmsââʹjest vuäinnam”

Čeʹvetjääuʹr ruõkkâmsââʹj teevvmõõžž lie valmmâž. Čuâll lij kälkkuum, jeäkklid leät pohttam da liâdggõhttõõzz leät oođääm. Tälvva 2020 puõccu poʹrre jeäkkal aauʹdi âʹlnn, leâša veäʹǩǩvuõđ veäkka päiʹǩǩ lij eʹpet tiudd mooččâsvuõđstes.

Video: Lassi Konttajärvi ja Aarno Parkkila tyttäriensä kanssa Sevettijärven hautausmaalla.
Täʹse vuäitak ǩiõččâd mâid puk Čeʹvetjääuʹr jaammʼji ruõkkâmsââiast lij tueʹjjmen.

Sijddoummui veäkka čuâl pââʹjeeš 50-60 seʹnttmettar eeʹjj mââiårra da tän alggǩieʹzz čuâl kälkkeeš. Jeeʹelkätlmõõzz tivvuš aauʹdi âʹlnn da ceerkav pirr. Liâdggõhttõõzz še tivvuš da liâdggstraaŋgid täʹrǩsteš ruõkkâmsââʹjest.

Oummui miõlâst Čeʹvetjääuʹr ruõkkâmsââʹjj lij õhtt Lääʹddjânnam moččummsin. Tornio da Oulu ååraž oummu voʹsttje ruõkkâmsââʹj.

– Kâʹl tõt lij tät Sääʹmjânnam luâtt, Lassi Konttajärvi tuâtt.

– Mooččâs sueʹrv, koid jiõm ni kuäʹss leäkku jeeʹres ruõkkâmsââʹjest vuäinnam, Aarno Parkkila maainast.

Lääʹddjânnam kulttuurfondd miõđi 4 000 eeuʹr veäʹǩǩvuõđ Tapio Wirkkala foondâst.

Sielunlintu.
Jiõgglååʹdd. Govva: Janica Gauriloff / Yle

Siõm jiõgglååʹdd hiârvte vueʹzz äuʹddriistin

Jiõgglååʹdd lie muõrâst vuõllum låʹddhämmsaž viârstõõzz. Mäŋggaz jie tieđ, mõõk jiõgglååʹdd lie. Tääiʹben Sääʹmjânnmest jiõgglååʹdd lie takai ǥu nuuʹbb åʹrnn Lääʹddjânnam, leâša tõid vââjj vueiʹnned pirr Euroopp še.

Määŋg jiõgglååʹdd hiârvte ruõkkâmsââʹj riistid.

– Tõt lij samai šiõǥǥ, ǩeäk tõid haaʹlee piijjâd, Rauno Pietarinen särnn, ǥu mainstep tän ääʹšš pirr.

Duuv õhttne jiânnai vuäʹmm åskkmõõžžid. Puärrsumõs duuvv-viârstõõzz lie rajjum juʹn ääiʹj laʹsǩǩummuž aalǥâst.Lååʹdd lie mainstam, jõs lij ǩiâvvâm mii-ne.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä