Sää´mjânnam |

Ǩiõčč video: Smavv skääʹlǯest šõõddi čuäʹjtõõzz jõnn täʹsnn – čuäʹjtõõzzin haaʹle et tobdstõõttâd kueʹssid vaarvuâlaž skääʹlǯ tuâljõž jieʹllemhistoriaaʹje

Skääʹlǯai da tõi jieʹlleempirrõõzz jeällteei SALMUS-haʹŋǩǩõs da meäʹcchalltõs ääʹvii Suâʹlčiõʹlj UKK-meermieʹcc Kiehinen-käässkõspõʹrtte skääʹlǯai jeällma čiŋlmõõvi čuäʹjtõõzz.

Video: Kristiina Aikio Kiehisen palvelupisteestä.
Ođđ čuäʹjtõõzzin haaʹleet tobdstõõttâd kueʹzzid skääʹlǯ jeällma da čuäʹjtet, mõõn vääžnai lie suõjjled vaarvuâlaž jieʹlli. Video: Sara Kelemeny / Yle

Juʹnn čuõʹđid miljoon iiʹjjid tääiʹben tâʹvvjooǥǥin jeällam jokk-skäʹlǯǯ lij piâzzam Suâlčiõʹljest čuäʹjtõõzz jõnn täʹsnnen.

Urho Kekkonen meermieʹcc kääzzkõspõrtt Kiehinen ääʹvii täʹbbe piâtnac ođđ čuäʹjtõõzz, mõin haaʹleet tobdstõõttâd kueʹssid vaarvuâlaž skääʹlǯ kuʹǩes jieʹllemhistoriaaʹje.

– Skäʹlǯǯ lij tuõđi vuäʹmm šlaajj da tän čuäʹjtõõzzâst tän äiʹǧǧliinjest vueiʹnet, što 100 miljoon eeʹjj tõt lij seʹlvvnäm puknallšem maaiʹlm šõddmõõžžin, lij šõddâm vääʹrr-rääid da čueʹđ miljon iiʹjji seʹst tõt lij piʹrǧǧääm. Leâša juʹn 100 eeʹjjest ooumaž lij vuäǯǯam tõn vaarvuâliʹžžen, mušttal Meäʹcchalltõõzz plaaneei Kristiina Aikio.

Koolm riikk SALMUS-haʹŋǩǩõs poouti skäʹlǯǯnääll jõnn meer čõõʹlmi ouʹdde

Tän čuäʹjtõõzzâst õhttâʹvve nuʹt skääʹlǯai historia, karttčeäppõs da ǩeeʹrjteei Anni Kytömäki mainnâz.

Čuäʹjtõõzzâst puätt ouʹdde, mäʹhtt oummust lij leämmaž kõskksaž rool skääʹlǯ jieʹllempirrõõzz radikalʼlaž muttsi tuõʹǩǩen.

Pieni raakkunäyttely Saariselän Kiehinen-palvelupisteellä.
skäʹlǯǯčuäʹjtõs lij vueinemnalla Kiehinen-kääzzkõspõõrtâst Suâlčiõʹljest tän eeʹjj loopp räjja. Govva: Sara Kelemeny / Yle

Seämmast tät counnal oummid väʹldded vaʹsttõõzz tâʹvvjooǥǥi tuõrvmõʹšše, smeâtt Kristiina Aikio.

– Näkkam čuäʹjtõs pohtt luâttsuõjjlemtuâj oummu čõõʹlmi ouʹdde. Tuâivam, što tät counnal oummid tõõzz, mâid ooumaž lij vuäǯǯam äigga da mäʹhtt ooumaž vuäitt jiijjâz tååimivuiʹm vaaikted skääʹlǯ jeällma, mušttal Kristiina Aikio.

Skääʹlǯai da tõi jieʹlleempirrõõzz jeällteei SALMUS-haʹŋǩǩõs tuejjii õhttsažtuâjast Meäʹcchalltõõzzin skäʹlǯǯčuäʹjtõõzz nuʹtt lääddas di säämas Suâʹlčiõʹlj kääzzkõspõʹrtte, ko nuʹt še Syöte da Oulanka luâttkääzzkõspõõrtin.

Čuäʹjtõʹsse vuäitt tobdstõõttâd eeʹjj 2021 loopp räjja.

EU teägttam SALMUS haʹŋǩǩõs lij Lääʹddjânnam, Ruõcc, Taar da Ruõššjânnam õhttsažtuâjj. Taavtõʹssân lij jeällted jokkskääʹlǯ nääll obb Fennoskandia vuuʹdin iiʹjjin 2019–2022.

Lââʹzz sääʹmǩiõllsaž ođđsid vuäitak ǩiõččâd Yle Ođđâz-seeidast da kuvddled Nuõrttsäämas-seeidast Yle Areenast.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä