Saame |

Kolttien luottamusmiesehdokkaiden ILO-kannat paljastuivat

Sergei Kp. Fofonoffin mielestä ILO 169 -sopimus ei ole valmis ratifioitavaksi. Veikko Feodoroff haluaisi edetä ratifioinnin kanssa kolttien kyläkokouksen linjauksen mukaan. Tanja Sanila pitää itse sopimusta hyvänä asiana koltille, mutta Inarin kunnanhallituksessa hän äänesti ratifiointia vastaan ryhmähengen vuoksi.

Válgapanela 17.9.2014
Kolttien luottamusmiesvaalien ehdokkaat kokoontuivat keskiviikkona vaalipaneelin Yle Sámi Radion toimitukseen Inariin. Kuva: Eljas Niskanen / Yle

Kolttasaamelaisten luottamusmiesvaali toimitetaan 5. lokakuuta. Kolttien luottamusmies valitaan vaaleilla kolmeksi vuodeksi kerrallaan hoitamaan kolttien yhteisiä asioita ja valvomaan kolttien etuja.

Luottamusmiehen tehtävänä on muun muassa huolehtia kolttien kyläkokousten ja kolttaneuvostojen koolle kutsumisesta ja niiden tekemien päätösten täytäntöönpanosta, seurata lainsäädäntöä, viranomaisten päätöksiä ja muita toimenpiteitä, joilla voi olla vaikutusta kolttien elinolosuhteisiin, tehdä aloitteita viranomaisille epäkohtien poistamiseksi ja tiedottaa sekä antaa neuvoja koltille myönnettävien etujen hakemisessa ja käyttämisessä.

Lisäksi luottamusmiehen tulee hoitaa ne muut tehtävät, joita tälle on lainsäädännössä, ohjesäännössä tai kyläkokouksen tai kolttaneuvoston päätöksellä annettu.

Vaalipaneeli toi esiin näkemyserot

Yle Sápmi järjesti keskiviikkona luottamusmiesvaalipaneelin. Radioitu vaalipaneeli oli ensimmäinen ja mahdollisesti viimeinen kerta, kun kaikki kolme ehdokasta istuivat saman pöydän ympärille keskustelemaan koltille tärkeistä asioista.

Yksi vaalien tärkeimmistä teemoista on kolttasaamelaisten kyläkokouksen tuleva linja alkuperäiskansojen ILO 169 -sopimuksen suhteen. Kahden tunnin vaalipaneeli keskiviikkona paljasti, että kolttien luottamusmiesehdokkaiden ILO 169 -kannat eroavat huomattavasti toisistaan.

Sergei Kp. Fofonoffin mielestä ILO-sopimus ei ole valmis ratifioitavaksi. Veikko Feodoroff haluaisi edetä ratifioinnin kanssa kolttien kyläkokouksen linjauksen mukaan. Tanja Sanila pitää ILO 169 -sopimusta hyvänä asiana koltille, mutta Inarin kunnanhallituksessa hän äänesti ratifiointia vastaan ryhmähengen vuoksi.

Myös kuuntelijat pääsivät tekemään kysymyksiä ehdokkaille. Moni kysymys koskikin nimenomaan alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevää ILO 169 -sopimusta.

Sergei Kp. Fofonoff
Kuva: Eljas Niskanen / Yle
 

Fofonoff: Sopimus ei ole valmis ratifioitavaksi

Entinen luottamusmies Sergei Kp. Fofonoff vastasi kysymykseen ILO 169 -sopimuksen ratifioinnista hyvin lyhyesti.

Fofonoff toi esille, että hän on pohtinut ILO-asioita jo ollessaan saamelaiskäräjien jäsen vuosia sitten.

– Olen sitä mieltä, että sopimus ei ole vielä valmis ratifioitavaksi. On monta asiaa, joita pitää vielä tutkia ja korjata. Sen enempää en ala asiasta puhumaan, sanoi Fofonoff.

Veikko Feodoroff
Kuva: Eljas Niskanen / Yle
 

Feodoroff: Sopimus on valmis ratifioitavaksi Suomessa

Nykyinen kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff painotti, että hän ei ole ILO-asiassa samaa mieltä Fofonoffin kanssa.

– Minä ole aivan eri mieltä Fofonoffin kanssa tästä asiasta. Minun mielestäni sopimus on valmis ja sen voi ratifioida Suomessa, sanoi Feodoroff.

Hän jatkoi, että kolttien kyläkokous on jo linjannut asiasta.

– Me kolttien kyläkokouksessa olemme antaneet lausunnon tästä asiasta oikeusministeriölle ja olemme valmistelleet asiaa yhdessä saamelaiskäräjien kanssa. Me kyläkokouksessa haluamme, että tämä sopimus menee eteenpäin ja sillä tavalla, että se vahvistaa meidän oikeuksiamme ja antaa meille lisää erilaisia vaikutusmahdollisuuksia, selitti Feodoroff.

Feodoroff muistutti myös, että jos seuraava luottamusmies on kyläkokouksen kanssa eri linjoilla ILO-asiasta, niin asia pitää ottaa uudestaan esille. Hän viittasi Sergei Kp. Fofonoffin vastaukseen ettei sopimus ole valmis ratifioitavaksi, mutta myös siihen, että Tanja Sanila äänesti kesällä Inarin kunnanhallituksessa ILO-sopimuksen ratifiointia vastaan.

Feodoroffinkaan mielestä sopimusta ei voi ratifioida suoraan.

– Ratifiointi tarkoittaa tietenkin sitä, että Suomessa täytyy tarkistaa joitain lakeja ja päivittää ne sopimuksen vaatimusten tasolle,  Feodoroff lopetti.

Tanja Sanila
Kuva: Eljas Niskanen / Yle
 

Sanila: Henkilökohtaisesti pidän ILO 169 -sopimusta hyvänä asiana koltille

Saamelaiskulttuurin läänintaiteilijan sijainen Tanja Sanila puhui ILO-sopimuksesta kahteen otteeseen, sillä ensin hän vastasi toimittajan kysymykseen ja sitten kuuntelijalta internetin kautta tulleeseen kysymykseen.

Sanilan mielestä ILO 169 -sopimus ei ole yksinkertainen asia.

– Asiahan on tosi hankala ollut ja tosiaan tapetilla jo kauan aikaa. Ilo-sopimuksen ratifiointi on oikeastaan kaikkien huulilla nyt. Tosiasia on se, että me olemme kunnassa asiaa käsitelleet ja sitä on käsitelty monissa muissakin paikoissa, Sanila sanoi.

Sanila kertoo että henkilökohtaisesti hän pitää ILO-sopimusta hyvänä asiana.

– Minun henkilökohtainen mielipiteeni on, että se on tärkeä saamelaisille ja se on tärkeä myös kolttasaamelaisille. Tiettyjä ongelmia siinä on ollut, mutta ajattelen nyt ainoastaan tässä tapauksessa kolttien puolta ja se on hyvä kolttasaamelaisille myös. Mutta myös yhdistämään kaikkia saamelaisia, selvitti Sanila kantaansa.

Sanila: Kunnan asiat eivät kuulu luottamusmiesvaaleihin

Vaalipaneelin kuuntelija lähetti Tanja Sanilalle internetin lähetysikkunan kautta kysymyksen siitä, miksi hän kesällä äänesti Inarin kunnassa ILO-sopimuksen ratifiointia vastaan. Tanja Sanila edustaa Inarin kunnanhallituksessa kokoomusta.

– Kyllä siellä on tietty ryhmähenki, kun me olemme tietyssä ryhmässä. Me keskustelemme ryhmäpalavereissa asioista. Kunnan asiathan eivät nyt tähän luottamusmiesvaalijuttuun kuulu, mutta täytyy myöntää, että minulla on ollut huoli tietysti tiettyä ryhmää kohtaan, inarinsaamelaisia kohtaan. Minä en ole aivan perillä siitä, että mikä siellä on tilanne ja mistä tämä johtuu tämä skisma, mistä nyt hyvin paljon kunnassakin ollaan keskusteltu, Sanila kertoo.

Sanilan mielestä kiistaa pitäisi avata.

– Kyllä se pitäisi avata. Kuitenkin inarinsaamelaiset ovat yhtä pientä ryhmää kuin mekin ja minä ajattelen, että kolttasaamelaisten pitää olla heidän puolellaan myös. Minun mielestäni olisi mielenkiintoista, että joku tulisi kertomaan minulle – inarinsaamelaisista ja kummastakin ryhmästä – että mikä siellä hiertää. Mutta silloin kunnassa tulimme siihen tulokseen, että ehkä hieman vielä raakile ja tämän takia, Sanila lopettaa. 

Koko vaalipaneeli on kuultavissa Yle Areenassa. ILO-keskustelu alkaa toisen osan alussa ajassa 08:00.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Bivnnuhamosat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä