Säämi |

Kulmâ ive tassaaš tuárnuslâš Eero Juntti rähistui säminieidân – Onne sust šadda hiärrá Morottaja

Tuárnusist vuálgám Eero Juntti já aanaarlii Riikka Morottaja rähisvuotâmaainâs lii tuálvum Eero Juntti Anarân, puásuituáluškoovlân já sämikulttuur vááimun.

Jietna: Riikka Morottaja Eero Morottaja
Jietna

Ko Riikka Morottaja teeivâi tuárnuslii Eero Juntti vuossmuu tove, sun eeđâi, ete ij kuássin haalijd olssis puásuialmaa käälisin.

Tääl Tuárnusist vuálgám Eero Juntti lii čođâlditmin puásuituálu-uápuid Säämi máttááttâskuávdáást já áásá Anarist oovtâst Morottajain.

Suoi naaijâv onne lávurduv Aanaar sämikirhoost.

“Sun lâi nuuvt mučis nissoon”

Riikka Morottaja ja Eero Juntti rähisvuotâmaainâs aalgij čohčuv 2014, ko Juntti varrij Avelân paargon. Sun lâi jo teivâm Morottaja ovdil, já aanaarlâš säminieidâ lâi pááccám mielân.

– Vuossmuu jurduuh ko oinim Riikka lijjii, ete magareh čalmeh já poksâmeh! Sun lâi nuuvt mučis nissoon, ete ij toos vaijaam ij maiden! Eero Juntti povvust.

Muu vuossâmuš ceelhâ-uv mon Riikan ettim anarâškielân lâi, ete “Mun halijdâm leđe puásuialmai”

– Eero Juntti

Suoi peesáin savâstâllâđ já saavah kelijdii tállân maaŋgâ tiijmán. Ige toh lah valagin nuuhâm. 

Riikka Morottaja muštâl, ete sunnust lii iirgijn ain šiev meeinig, siämmáálágán huumor já torvolâš luáttámuš nubijdis.

Vâik miij šoodiš ovdiibel, te nubbe lii ain paaldâst tuárjumin.

– Eero lii tego muu kuobžâ, Riikka Morottaja moijáá.

“Jiem kuássin ááigu olssân puásuialmaa”

Riikka Morottaja lii jieš šoddâm já iällám masa ubâ elimis Anarist, já sunjin sämikulttuur lii uápis päikkikulttuur. Morottaja peerâ parga poccuiguin Mudusjäävri palgâsist. 

Riikka ij kuittâg halijdâm olssis puásuialmaa.

– Vuossmuu keerdi ko mun Eero oinim, te mun ettim jo sunjin ete puásuialmaa mun jiem vääldi kuássin muu käälisin, ete ij heivii taggaar! Ja talle, täälhân Eerost šadda puásuialmai, Morottaja povvust.

Riikka Morottaja Eero Morottaja
Eero Juntti já Riikka Morottaja meridáin toollâđ heejâid Anarist, kost paarâ tääl meiddei áásá. Govva: Sara Wesslin / Yle

Nuuvt tuođâi keevâi. Tuárnuslâš Eero Juntti rähistui säminieidâ lasseen meiddei sämikulttuurân.

Juntti iävtuttij forgâ Morottajan, ete paarâ varriiččij Anarân já huksiiččij eellim oovtâst tobbeen. Tääl Eero Juntti lii Säämi máttááttaskuávdáá puásuituálulinjáást luhâmin puásuialmajin.

Sunjin puásuituálu oro heiviimin pyereest. Anarist kiäsutteh kulmâ ääši.

– Luándu, kulttuur já puásuituálu. Mun lijkkojim toos tállân ko eelijm pygálysâin, tot oroi muu hommán, Eero Juntti muštâl.

– Muu vuossâmuš ceelhâ-uv mon Riikan ettim anarâškielân lâi, ete “Mun halijdâm leđe puásuialmai”, Eero muštâl já moijáá. 

Mun lam ilolâš, ko lam kavnâm taggaar ulmuu, kote haalijd, já taat ij lah aaibâs siämmáá sunjin, ete sun meid haalijd iäláskittiđ taam mii kielâ.

– Riikka Morottaja

Päikkikiellân šadda anarâškielâ

Riikka Morottaja illood, ko suu puátteš käälis haalijd juátkiđ Morottaja perruu ärbivuáválii iäláttâs. Paarâ haalijd tuálvuđ sämikulttuur mudoi-uv oovdâskulij jieijâs párnáid.

– Kalehân tot lii hirmâd stuorrâ äšši já mun lam ilolâš, ko lam kavnâm taggaar ulmuu, kote haalijd, já taat ij lah aaibâs siämmáá sunjin, ete sun meid haalijd iäláskittiđ taam mii kielâ. Te tot lii kale tergâd munjin, Morottaja muštâl.

Eero Juntti halijdiččij máttááttâllâđ anarâškielâ, vâi tot puávtáččij puátteevuođast leđe perruu váldukielâ. Riikka Morottaja jieš lii luhâmin ollâopâttuvâst párnáikärdimáttáátteijen já parga anarâškielâlii kielâpiervâlist Anarist.

– Kale tot lii munjin meiddei tondiet tehálâš, te tääl ko naijeen já jis talle šaddeh párnááh, te puávtám párnáid-uv sárnuđ anarâškielâ, Eero Juntti iätá.

Mááccuh kuohtuin pajalist heejâin

Riikka Morottaja ja Eero Juntti naaijâv onne lávurduv Anarist. Suoi áiguv kuohtuuh pieijâđ heejáid sämimááccuh paijaal. Eero Juntin tot oroi luándulâžžân tállân, ko finnij jieijâs mááccuh paijaal.

– Tiäđust-uv tot lâi váhá jiereskittee já lii ain-uv váhá jiereskittee, ko piájá sämimááccuh pajalân. Ij tast šoddâm taggaar epivises tobdo, ete lii-uv taat olmânáál teikkâ maiden, Juntti muštâl.

Siämmást šoodâi juurdâ meid ohtsis sämisuhânoomâst. Aalgâst Riikka lâi áigumin väldiđ Eero suhânoomâ já heejah-uv kolgii tolluđ Tuárnusist.

Kuittâg ko sämikulttuur kiäsuttij kuohtuid, meridáin suoi naaijâđ Anarist já šoddâđ Hiärrá já Rovvá Morottajan.

Puátteevuođâst suoi halijdává eelliđ Säämist, rähtiđ anarâškielâlijd párnáid já juátkiđ säämi ärbivuovijd.

– Kale tot eellim lii tääbbin, Riikka Morottaja iätá já moijáá jieijâs rákkásân.

Varrasamosat: Säämi

Váldoođđasat

Bivnnuhamosat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä