Säämi |

Kultahovi teevdij 80 ihheed

Aanaar Juvduujuuvâ riddoost orroo hooteel, Kultahovi, lii 80 ihheed puáris. Táál hotelli jođettává oobbiš, Kaisu já Heikka Nikula.

Turisteja Kultahovilla kesällä 2013
Hotelli Kultahovi

Vuosmuu hotelli huksij Anarân Juvduujuuvâ riidon Stembeck nommâsâš almâi 80 ihheed talle. Sun lai pargoost Suomen matkailijayhdistysast já sust lâi taggaar naver, et meid tavas kolgâččij huksiđ hotelli. Taat vuosmuš táállu puolij aibâš puoh suáđi äigin. Ton maŋa rahtui uđđâ hotelli siämmáá sajân. Suomen matkailijahdistys, muttui maŋeláá Suomen  matkailijaliitton já tom maŋa hotelli oostij olssis Maija Nikula, táálái omâsteijei, Kaisu já Heikki Nikula enni. Suái aalgij jođettij hotelli 2000 lovo aalgâst.

Päikki hotelli šiljoost

Jietna: Inarilainen hotelliyrittäjä Kaisa Nikula, Hotelli Kultahovi
Jietna

Kaisu Nikula  viljâinis Heiháin, lává vuosmuid iivijd šoddâm aaibâs hotelli paaldâst. Sunnuu enni poođij hotellin paargon 1966. Siii assii pargeid uáivildum táálust hotelli šiljoost. Ko Kaisu lâi čiččâm ahasâš, peerâ varrij jieijâs pááikán. Muušton láá pááccám hotelli kyesih já sávnipáálgis.

Ton ääigi Suáluikuoškâ tánssám pääihist ellii keessiv tobdos lávlooh, Danny, Tapani Kansa, Kirka,,, Kaisu muštá maht sun keejâi sii, ko pottii ijâstâllâđ hotellin. Sävnipälgis lii meid ohtâ pärnivuođâ mušto já nuuvtpa Kaisu haaliid-uv šiäluttiđ riddosäävni tágáreh ko tot lii lam.   – Halidâm, et tot lii taggaar ááhusävni, iätá Kaisu Nikula.

Uđâsmušah

Kaisu já Heikka Nikula aalgij hotelli tuállen oovdâst 15 ihheed talle já lává toohâm ennuv uđđâ nubástusâid. Huksim Kuoškâhoteel, most láá uđđâ-áigásiih visteh, moin juáhháás lii meid jieijâs sävni. Majemuš uđâsmuš lii eidu tääl joođoos, ko pargeid uáivildum puáris táálu, mii lii lam meid sii vuosmuš päikki, lii purgájum já sajaan puátá uđđâ val ovdil jonsahpeivi.

Varrim Anarân maaššâđ lâi älkkee

Hotelli Kultahovin keittiömestari Heikki Nikula
Hotelli Kultahovi kokkâ Heikki Nikula Govva: Anna-Kaisa Siivikko
 

Vuáđuškovlâ maŋgâ Kaisu Nikula vuolgij Helssigan luuhâđ kulttuurtiäđuid já ko uápuh nuhhii te sun lâi vaalmâš varriđ maassâd Anarân. Juurdân lâi puáttiđ “pätkätöihin”, ko iä Anarist lam ennuvkin faallâmnääl fastâ pargosajeh. Valjim älgiđ irâtteijen lâi älkkee, ko meid viljâ Heikka lâi vaalmâš älgiđ skipáreh jođettiđ hooteel. Heikka lii kokkâ já lii puáhtám tobdoseh päikkikode luándu herskuijn.

Toovláš äigi lii uáinist hotelli seeinijn

Kaisu Nikula
Kaisu Nikula hooteel Kultahovi nubbe omâsteijee já já suu risteeni Aili Hihnala pargopiivtâs Govva: Anja Kaarret/Yle
 

Kaisu Nikula ristenni, Hihnala Aila, lii ennuv muštâlâm tovláá ääigist, maggaar lâi leđe hotellist pargoost. Aila pargomááccuh puáhtá uáiniđ Kultahovist, mon seeinijn láá ennuv eres-uv koveh já muštâlusah hotelli historjást. Pargeeh kevttii pargoost mááccuh val 70-lovvoost. Talle tom kevttim nuuvâi. Onnáá peeivi Kaisu kárvudât mááččuhan pargoost motomin, majemustáá anarâškielâ seervi 30 ive juuhlijn vyesimáánust.

Peeivigin Kaisu ij lah kaattâm ko aalgij irâtteijen

Puátteevuođâst ij val pyevti ettâđ, et juátkoo-uv hotelli toollâm suuvâst vâi ij. Tom kuittâg Kaisu iätá, et peeivigin sun ij kaađâ ko aalgij taan hommán, vâik algá aalgâst, ko varrij massad Anarân, te lijjii ereslágáneh jurduuh.

 Máđhálii meerri Anarist lassaan ubâ ääigi já tot váldoo uáinun meid Kultahovi puátteevuođâst já tágárijd ärbivuáválijd aašijd suái áiguv pyehtiđ val eenâb uáinusân, nuuvtko ovdâmerkkân koškepuško.

Varrasamosat: Säämi

Váldoođđasat

Bivnnuhamosat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä