Sää´mjânnam |

Kuvddâl jiõn: Ođđ ǩiõllvueʹppes vieʹǩǩat ǩeeʹrjted säämas

Nuõrttsääʹm ǩiõllmäättast tuejjeeš oođuum ǩeʹrjjversio.

Koltansaamen uusi kielioppikirja valmistui vuonna 2020.
Ǩiõllmättǩeeʹrj ođđ versiooʹje lie lââʹzztum ouddmiârkkân veeʹrbi soojtem-maall. Govva: Anni Näkkäläjärvi / Sámediggi

Nuõrttsääʹmǩiõʹlle iʹlmstõõvi oođuum ǩiõllvueʹppes, mii vuâđđââvv eeʹjjest 2009 iʹlmstõõvvâm Jouni da Satu Moshnikooff nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõllmättǩerjja.

Oođuum ǩeeʹrjest lie materiaal, kook jie leäkku veâl ni kuäʹss käunnʼjam ǩeeʹrjest, peʹce jeeʹres ǩiõllmättʼtõõzzi looǥǥâlmaunnsin, mušttal Oulu universiteeʹtt nuõrttsääʹmǩiõl uʹčteeʹl Miika Lehtinen, kååʹtt lij leämmaž mieʹldd raajjmen ǩeeʹrj.

– Jurddjen leäi, što âlgg ođsmâʹtted tän ǩiõllvueʹppes škoouli vääras -ǩeeʹrj. Mon teʹl taʹrjjõʹttem, što vuäitam tõõzz tuejjeed soojtem-maallid, da tõt lij leämmaž šuurmõs oođummuš, mii tääzz lij puättam. Tõt leäi-i pâʹjjel čueʹđ seeid lâssnummuš, mušttal Lehtinen.

Jietna: Kuvddâl jiõn Yle Areenast: Miika Lehtinen mušttal jeänab oođuum ǩiõllvueʹppes raajjmõõžž pirr.

Sääʹmǩiõl mättjummuš lij iiʹjji mieʹldd pâi lâssnam nuʹtt universiteeʹtt tääʹzzest ko vuâđđškooulin še. Jõnn vueʹzz ânnʼjõžääiʹj ǩiõllmateriaalin käunn kâʹl teâttmašinai õhttvuõđi tueʹǩǩen, leâša Lehtinen vuäinn, što ǩeeʹrjest vuäitt hieʹlǩeld mättʼtõõllâd ǩiõl obbvuõđ.

– Takai ǩeeʹrjest lij jiijjâs sââʹjj ǩiõllmättjummšest. Digitaalʼlaž materiaalin vuäitt taʹrǩǩeed aaʹššid da ooccâd koon-ne sääʹn, leâša tõt obbvuõtt käunnai teʹl toʹben ǩeeʹrjest, särnn Lehtinen.

Sääʹm ǩiõllvueʹppes -ǩeeʹrj lie leämmaž raajjmen še Eino Koponen, Tiina Sanila-Aikio di Anna-Katariina Feodoroff.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä