Sää´mjânnam |

Kuvddâl jiõn: Saaʹmi čeäʹppõõzzâst šâdd Säiʹmm-internettčuäʹjtõs koolm riikk muʹzei õhttsažtuâjast

Nuʹt kåččum Säiʹmm-õhttsažtuâj lij noorrâm saaʹmi čeäʹppõõzz, mõõn čuäʹjtet skamm-mannust ävvneei čuäʹjtõõzzâst.

Tuuli Malla äänitaiteilija
Čuäʹjtõõzz koordinaattor Tuuli Mannin tuâivv, što čeäʹppõõzzin nââneet muʹzeeʹjai õhttsasž tuâj puõʹttiääiʹjest. Mannin jiõčč raajji jiõnnčeäpʼpõõzz Čeʹvetjääuʹrest eeʹjjest 2019. Govva: Kirsti Länsman / Yle

Sääʹmkultturfondd, Njauddâm Äʹvv-muʹzei, Peäʹccam historiallaš muʹzei, Jokkmokk Ájtte-muʹzei di saaʹmi čeäʹppneeǩ lie alttääm õhttsažtâʹvvjânnmallaš Säiʹmm -õhttsažtuâj, mõin lie haalääm viikkâd ooudâs riikki kõskksaž õhttsažtuâj.

Õhttsažtuâj lie pandemia ääiʹj tuejjääm nuʹtt kueiʹt neäʹttli kõõskin da õhttsažtuâjast lij-i šõddâm juʹrdd ääʹveet ođđnallšem čuäʹjtõs, mõõn juõʹǩǩkaž peäss intetneʹttõhttvuõđin seuʹrrjed.

Säiʹmm-nõmmsaž čuäʹjtõõzzâst lie mieʹldd nuõrttsääʹmčeäppniiʹǩǩi tuâj.

– Leäʹp haalääm, što čuäʹjtõs leʹčči nuʹtt määŋgpeällsaž, ko pâi vueiʹtlvaž. Čuäʹjtõʹsse puätt nuʹt musiikk, ǩiõttʼtuâjaid di karttčeäpʼpõõzz, mušttal čuäʹjtõõzz koordinaattor Tuuli Mannin.

Mâʹst Säiʹmm-čuäʹjtõs jåttʼti? Õhttsažtâʹvvjânnmallaš muʹzeiprojeekt pirr mušttal čeäʹppneǩ da koordinaattor Tuuli Mannin. Jietna: Sáárá Seipiharju / Yle

Õhttsa kutt čeäʹppneeʹǩ vuõlttee meäʹrrääiʹj seʹst jiijjâz čeäpʼpõstuâjaid.

Täävtõʹssân lij, što čuäʹjtõs ääʹveet 26. skamm-mannu. Kuuitâõ õhttsažtuâj haaleet juäʹtǩǩed õinn õõutårra.

– Tuäivvap, što mij riikki kõskksaž õhttsažtuâj nânsmeʹči õinn jeänab. Haaʹleep tobdstõõttâd jeänab riikki raaji nuuʹbb beälla muʹzeitååimid, särnn Mannin.

Lââʹzz sääʹmǩiõllsaž ođđsid vuäitak ǩiõččâd Yle Ođđâz-seeidast da kuvddled Nuõrttsäämas-seeidast Yle Areenast.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä