Sää´mjânnam |

Kuvddâl jiõntõõzz: Ǩiõtt-tuâjjlaž Matleena Fofonoff maainast vuäʹmm ääiʹj pirr, kuäʹss võl piâzzi pikalõõzzin viǯǯâd ǩiõtt-tuâjj- da veärraunnsid

Euroopp uniooʹne mõõnnâm mâŋŋa aʹlǧǧe äʹhtted nuʹtt, što ǩiõtt-tuâjjaunnâz pillšâʹvve.

Matleena Fofonoff
Matleena Fofonoff jiõčč tuejjeem ruumbin. Govva: Merja Fofonoff / privattsnimldõk

Ânnʼjõžääiʹj lij vaiggâd vuäǯǯad kammsid, čueʹlid da võõr pikalõõzzin mâʹte ouddâl. Ǩiõtt-tuâjjlaž Matleena Fofonooff ääiʹtest lie jiânnai kammâz. Tõn peäʹlest iʹlla jieʹtt, kuärrmõš kâʹl riʹjttai.

Fofonoff moštt še, mäʹhtt ouddâl päärna leʹjje mieʹldd äʹhttmen da mättje tõʹst seämmast. Tõt, mâid son âʹǩǩââšš, lie suõn.

– EU-meärrõõzzi mâŋŋa čuõpškueʹtte puk rââst, kammsid da suõnid, peʹllste täid materiaalid, peʹcclââšš Fofonoff.

Fofonooffâst lie pâi mõõk-ne kuärramnalla. Suõnnân son âânn vaalmâš fabrikksuõn, mõõn son vuäǯǯ ǩiõtt-tuâjjkaaupâst. Suʹst lie määŋg ǩiõtt-tuâj tuâj vueʹlnn, õõut tuõjju ko pältt, väldd nuuʹbb.

Kuvddâl Matleena Fofonooff mainstâttmõõžž täʹst. Tååimteeʹjen Anja Kaarret.

Jåårǥlâttam Tiina Sanila-Aikio

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä