Sápmi |

Lahja Lehtolai geigejuvvo Vilges Ruvssu Riddárgotti I luohká medálja – logai isidii "dál dutnje bođii dat dreassa oastin"

Lahja Lehtolas leat vihtta máná ja son lea fállan maiddai bissovaš dikšosáji eará olbmuid mánáide. Ihtin son vuostáiváldá Vilges Ruvssu Riddárgotti I luohká medálja, man Dásseválddi Presideanta geige sutnje etniidbeaivvi ávvudemiin.

Lahja Lehtola.
Lahja Lehtola. Govva: Mikkal Morottaja / Yle

Lahja Lehtola vuostáiváldá ihtin Vilges Ruvssu Riddárgotti I luohká medálja, man Dásseválddi Presideanta geige sutnje etniidbeaivvi ávvudemiin. Lehtolas lea vihtta máná ja son lea bargan maiddai beaivedikšárin ja maiddai eará olbmuid mánát leat ožžon sus bissovaš dikšunbáikki.

– Na dat leat leamašan oktanaga iežas ja dikšománát. Vuosttaš go bođii dán dálusge ii lean láhtti gievkkanis ovddos guvlui.

Son lei guokte jagi priváhta dikšun, man maŋŋel son lei gieldda bearašbeaivedikšun. Jahki lei 1982. Vuosttaš mánát geat dárbbašedje bissovaš dikšunbáikki bohte Lehtolai dalle, go su nuoramus mánná lei vel ruovttus.

– Bárttehis bohte dikšománát oappážagat. Nubbi lei vuollel njealjejahkásaš ja nuppi lei 11 jahkásaš vai leigo dat ovcci jahkásaš, Lehtola muitala. 

Lállá mánáidmánáid

Lehtolas leat 11 mánáidmáná ja son lávege veahá lállit mánáid. Su mielas buoremus ášši áhkkuvuođas lea dat, ahte ovddasvástádus mánáin ii leat sus.

– Mun in dárbbat guoddit ovddasvástádusa, dain ovddasvástádusa guddet vánhemat, mun sáhttán váikko veahá lállit sin, Lehtola muitala.

Son láve láibut ja diktit mánáid herskkostallat, nu mánáid lállit áhkku luhtte.

– Herskkuin ja de láibbun bullá ja doalvvun buollášii ja doppe dat jávket. Bárdni bárdnige boahtá ja jearrá ahte ”Áhkku leago bullá? Leago kinuska bullá?”, lea. Son diehtá ja manná váldit buollášiš, liggesta mikro-ommánis ja borrá, iige dat rehkenasto galle lea borran, Lehtola lohká.

Mánáidmánát leatge buresboahtin áhkku lusa Gápmasii.

– Dalle go okta mánáidmánná dadjá, ahte mun in vuolgge dikšui, mun manan Gápmasii. Dalle son boahtá Gápmasii min lusa ja vuolgá minguin biebmat bohccuid. Vuollel njealjejahkásaš bárdni. Dál moadde háve lea leamašan nu, ahte son lea mearridan boahtit Gápmasii, de viellja lea lohkán, ahte dat ii leat riekta, ahte nubbi manná ja de son nai boahtá. Skuvla gul oažžu báhcit dan beaivve, Lehtola muitala.

Lehtolas lea okta ráva nuoraide geat háliidit bearraša alcces.

– Álggos galgá rávásmuvvat ovdal, go álgá mánáid ráhkadit. Das lea doarvái ráva, Lehtola rávve.

Meinii vahages boaldit reivve mas bođii diehtu das, ahte oažžu medálja

Lehtola beasai diehtit dan, ahte son oažžu medálja moadde vahkku dassái. Son meinii vahages boaldit reivve mas diehtu bođii.

– Dat bođii dat reive ja mun gehččen ahte makkár rekláma. Maid dat dál jearahit juoga dakkár jearahanskovvi ahte doalvvungo njuolga ommanii, muhto de mun goit rahpen dan, Lehtola muitala.

– Sakari (Lahja Lehtola isit) bođii olgun veahá dan maŋŋel. Mun lohken, ahte dál dutnje bođii dat dreassa oastin. Vulgego Helssegii? Son vástidii, ahte de moai manne.

Lehtola vuostáiváldá Vilges Ruvssu Riddárgotti I luohká medálja ihtin. Dásseválddi Presideanta bálkkaša juohke jagi etniidbeaivve moaddelot eatni gudnemearkkaiguin. Dán jagi Presideanta Sauli Niinistö geige medálja 33 eadnái.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä