Sápmi |

Lappi riikkabeaiáirasat: Sámedikki válggaid ii oaččo sirdit ja muittuhit seammás, ahte sámiid áššiid ruhtadit stáhta ruđaiguin

Sámedikki ságadoalli Tiina Sanila-Aikio mielas Lappi riikkabeaiáirasiid geažideamit leat eahpeáššálaččat.

Lappi riikkabeaiáirasat Markus Lohi, Katri Kulmuni, Mikko Kärnä, Markus Mustajärvi, Johanna Ojala-Niemelä, Kaisa Juuso ja Heikki Autto.
Govva: Yle

Mannan vahku gaskavahkku sáddii Sámediggi stáhtaráđđái reivve, mas dat bivddii ohpit ráđđádallamiid válggaid sirdimis.

Ossodathoavda Johanna Suurpää muitala oanehaččat Yle Sápmái, ahte vástádusa válbmen lea ain gaskan, iige sis leat vel mihkkige eará dadjamuš.

Lappi riikkabeaiáirasiin gal lea oaivil áššái. Sii sáddejedje otne oktasaš dieđáhusa, man mielde sin mielas Sámedikki válggaid ii oaččo sirdit ja válgaráffi galgá dáhkiduvvot.

Lappi riikkabeaiáirasat háliidit muittuhit, ahte sámiid áššiid ruhtadeapmi boahtá stáhta burssas

Lappi riikkabeaiáirasiid oktasaš reivves sii muittuhit, ahte sámiid áššiid ruhtadeapmi boahtá stáhta burssas.

Govva váldojuvvon Lappi riikabeivviid áirasiid oktasaš dieđáhusas.
Loga riikkabeaiáirasiid reivve dás. Govva: Govva dieđáhusas.
Lappi riikkabeaiáirasat deattuhit, ahte sámediggeláhka, nuortalašláhka ja buot dat lágat, maiguin sámiid áššiid geahččalit ovddidit, vuođđuduvvet Suoma lágaide. Ruhtadeapmi sámi doaimmaide boahtá stáhtas.

Lappi riikkabeaiáirasat háliidit geardduhit, ahte mannan válgabajis leat lasihan giellabesiid ruhtadeami ja maiddái Giellagáldu doaimma baste joatkit dán jagi.

Dákkár ovttasbarggu Lappi riikkabeaiáirasat dieđáhusa mielde háliidit joatkit.

Lappi riikkabeaiáirasat: “Jus Suoma riekteinstituhtaid doaimma bidjet gažaldatvuložin, dat doalvu vuođu sámiid áššiid dikšumis”

Sámiid áššiid ovddidanbargu lea riikkabeaiáirasiid mielde dahkkon Suoma riektevuogádaga mielde. Jos Suoma guovddáš riekteinstituhtaid doaimma bidjet gažaldatvuložin, dat doalvu vuođu visot sámiid áššiid dikšumis, čuoččuhit sii. Dákkár ovdánumi Lappi riikkabeaiáirasat eai sáva.

Eurohpá ráđi áššedovdi orgána, Venetsia komitea lea ávžžuhan, ahte válggaid guovddáš láhkaásaheamit galggašedje leat gárvvisin jagi ovdal válggaid.

Lappi riikkabeaiáirasat dadjet dieđáhusastis, ahte válggaid sirdin lea veadjemeahttun dákkár áigetávvalin.

Sii deattuhit, ahte láhkaásahemiin galget váldit vuhtii buot sámiid ja sámi joavkkuid rivttiid. Dát guoská Lappi riikkabeaiáirasiid mielas maiddái nu gohčoduvvon státuskeahtes sámiid.

Sanila-Aikio: "Lean hui behtton dan vuohkái, mo Lappi riikkabeaiáirasat ávkkástallet iežaset sajádagain ja bidjet gažaldatvuložin olles ovttasbarggu"

Sámedikki ságadoalli Tiina Sanila-Aikio mielas Lappi riikkabeaiáirasiid geažideamit das, ahte Sámediggi ii doaimmašii Suoma lágaid, dahje riektevuogádaga mielde, leat eahpeáššálaččat.

Son atná unohassan, ahte Lappi riikkabeivviid áirasat gurpejit visot oktii giellaovttasbarggus gitta buot stáhta ja sámiid gaskasaš ovttasbargui.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio
Tiina Sanila-Aikio mielas Lappi riikkabeaiáirasiid geažideamit leat unohat. Govva: Vesa Toppari / Yle
Sanila-Aikio muittuha, ahte sámit leat álgoálbmot, ja mas lea iešmearridanvuoigatvuohta iežaset áššiiguin.

Dán sámiid iešmearridanvuoigatvuođa stáhta ferte gudnejahttit ja suodjalit dego riektevuogádat geatnegahttá, deattuha Sanila-Aikio.

– Sámediggi doaibmá riektevuogádagaid mielde, ja daidda gullá dat, ahte sáhttá bivdit riikkaidgaskasaš olmmošriekteorgánaid guorahallat sámiid dili.

– Muittuhan, ahte dat ruhtadeamit, maidda Lappi riikkabeaiáirasat čujuhit, dego giellabeasit ja sámegiellabargu, bohtet buohkaid buorrin, daid geavaheapmi ii gáibit máŋge válgalogahallamii gullama.

Sanila-Aikio joatká, ahte Sámediggi bargá viidát ovttas Suoma servvodagain.

– Lean hui behtton dan vuohkái, mo Lappi riikkabeaiáirasat ávkkástallet iežaset sajádagain ja bidjet gažaldatvuložin olles ovttasbarggu.

Lappi riikabeaiáirasat leat Markus Mustajärvi (gurut), Johanna Ojala-Niemelä (SD), Heikki Autto (Kokoomus), Kaisa Juuso (VS), Mikko Kärnä (guovddáš), Katri Kulmuni (guovddáš) ja Markus Lohi (guovddáš).

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä