Sápmi

Lehtor Eino Koponen lij kuärǥast, što lij piâssâm mättʼted nuõrttsäʹmmlaid universiteeʹtt tääʹzzest – ââʹn lij äiʹǧǧ pääʹcced jeältõʹǩǩe

Eino Koponen
Oulu universiteeʹtt lehtor Eino Koponen. Govva: Vesa Toppari / Yle

Jeältõõǥǥâst Eino Koponen äigg õinn tuʹtǩǩeed nuõrttsäʹmmlai vuäʹmm mainnsid.

Filosofia dåhttar da tuʹtǩǩeei Eino Koponen toobdât puârast sääʹmǩiõllsaž da jeärben nuõrttsääʹmǩiõllsaž õhttõõzzâst.

Son lij reâuggam jiânnai iiʹjji mieʹldd sääʹmǩiõli ouʹdde da tuʹtǩǩääm sääʹmǩiõli hääʹmm. Nuʹtt ǩiâvi še, što Koponen leäi mieʹldd raajjmen nuõrttsääʹmǩiõllsaž ortografia ja ǩeeʹrjtum ǩiõl.

– Tät ij leämmaž muʹnne nuʹtt hiâlpp tuâjj, ko mon jiõm jiõčč silttääm nuʹtt puârast sarnnum ǩiõl. Mon tobddâm pueʹrben tõn ǩiõl, mii lij ǩeeʹrjtum 100 eeʹǩǩed mââiårra. Tõn leäm jeänab mättjam da tuʹtǩǩääm. Muu miõlâst leäi hääʹsǩ tieʹtted nåkkam ǩiõlin mõõk lie seämma ǩiõllpiârrjest ko lääʹddǩiõll.

Nuõrttsääʹmǩiõl lehtor da tuʹtǩǩeei Eino Koponenist lij ââʹn mââimõs peeiʹv Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituutt tuâjjliʹžžen. Tän neäʹttlest lij äiʹǧǧ paʹǩǩeed puk täʹvvrid da pääʹcced naaudšed jeältõkpeeiʹvin.

Kulddâl jiõn: Eino Koponen mušttal jiijjâs tuâj pirr da jeältõkplaanin. Jietna: Tuåimteeʹjen Sara Wesslin.

Mââimõs iiʹjji ääiʹj son lij piâzzam tuõđsted, mäʹhtt määŋg nuõrttsäʹmmla lie mättʼtõõllâm jiijjâz ǩiõl mååust. Puõʹtti čâhčča måtam suu mättʼtõõđi alttee vuõss vuâra nuõrttsääʹmǩiõl aaunâsmäättain Oulu universiteeʹttest.

Tuâjj õõutsââʹjest nuõrr säʹmmlaivuiʹm lij leämmaž suʹnne pukin vääžnmõs äʹšš tuâjast.

– Kâʹl tõt lij tõt, ko leäm vuäǯǯam reâuggad mättʼtõõđjivuiʹm. Nuõrttsäʹmmla, kook lie haaʹlääm mättʼtõõttâd nuõrttsääʹmǩiõl da mon leäm vuäittam siʹjjid vieʹǩǩted.

Jeältõkpeeiʹvin son kuuitâǥ jordd juäʹtǩǩed tuâj sääʹmǩiõllsaž mainnsivuiʹm.

– Ââʹn muʹst lij jeänab äiʹǧǧ tuʹtǩǩeed nuõrttsäʹmmlai vuäʹmm mainnsid, mušttal Koponen.

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä