Sápmi |

LK Ságat: Neakkela bálggus juohkása guohtunriidduid dihte guovtti lahkkái

Neakkela bálggus juohkása guovtti ođđa bálgosii, maid rádjá manná eanaš sajiid Heahtá-Njunnása luotta davábealde. Davábeale boazoisidin joatká bálgosa dálá boazoisit Hannu Ranta ja máttabeale isidin Esa Kumpulainen.

Bohccot duoddaris

Neakkela bálgosa badjelmearálaš čoahkkin mearridii gaskavahku, ahte bálggus juohkása guovtti lahkkái.

Bálggus juohkása davit ja máttit bálgosiidda, maid rádjaáidi gessojuvvo eanaš sajiid Heahtá-Njunnása luotta davábealde.

– Rádjá manná Kyrö bálgosa rájás luotta guoras gitta Giehtaruohttasa bálgosa áiddi rádjái, muhtin sajis manná luotta máttabealde, muhto eanaš davábealde, muitala Neakkela boazoisit Hannu Ranta Lapin Kansa -aviisii .

Jienastedje juohke áidna paragráfas

Bálgosa stivra lei válmmaštallan badjelmearálaš čoahkkimii evttohusaid juohkinákkain ja bálgosiid rájáin. Visot bálgosa stivrra evttohusat dohkkehuvvoje jienastemiid maŋŋá.

– Mearrádusat ledje dego stivra evttohii. Guovlohálddahusdoaimmahat AVI nanne de loahpalaččat ášši ja dan mearrádusas lea váidinriekti, muitala Ranta.

Čoahkkin goit fanai guhkás eahkedii, go áššelisttu juohke áidna paragráfas šadde jienastit.

Ranta davábeale boazoisidin, Kumpulainen máttabeallái

Ođđa bálgosat válljejit iežaset hálddahusa. Boazoisit Ranta joatká davábeale bálgosa boazoisidin ja Esa Kumpulainen máttabeale boazoisidin.

Čoahkkimis mearridedje, ahte bálgosiid osolaččat juohkásit dan mielde, mo sii leat árbevirolaččat dikšon bohccuid. Boazomearkkat juohkásit boazomearkalogahallama mielde.

Ođđa bálgosiid stuorimus boazolohkun evttohuvvui davábeale bálgosii 6 000 bohcco ja máttabeale bálgosii 4 000 bohcco. Stuorámus persovnnalaš boazolohkun evttohuvvui guktuid bálgosiidda 500 bohcco.

Dálá bálgosa opmodat juhkkojuvvo ođđa bálgosiid gaskan dálá boazologuid vuođul. Ođđa bálgosiid gaskasaš rádján lea cagganáidi, mii huksejuvvo ođđa rádjelinnjá nannema maŋŋá.

Sivvan juohkimii lossa guohtunriiddut

Neakkela bálgosis leat jo guhká leamašan guohtunriiddut, main leat šaddan dahkat maiddái rihkusalmmuhusaid bolesii. Sivvan riidduide leat leamaš earret eará dálveguohtuneatnamiid geavaheamis dahkkon soahpamušat, maid buohkat eai leat čuvvon.
 
– In máhte dadjat, ráfogo dilli dál. Dáppe lea leamaš vehá dego riidodilli ja dat lea leamašan lossat. Dál goit lea mearrádus dahkkon, de dan dáfus dilli lea álkit, dadjá Ranta.

Neakkela bálggus mearridii vuosttas geardde guovvamánus 2012, ahte bálggus juhkkojuvvo.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä