Sää´mjânnam |

Luâttraaʹzzi âânnmõš šâdd siõmmnai siõmmnai nuõr puõlvvõõǥǥ arggpeiʹvva

Uʹccjooǥǥ kååʹdd haʹŋǩǩõõzzin maaccted rääʹssteâđ tän peeiʹv puõlvvõõǥǥid.

Essi Kohtanen ja Juho Toivanen
Peâttar-rääʹzz lij hiâlbb kaunând håʹt koʹst. Juho da Essi äigga tuejjet jueʹlǧǧhååiʹd peâttar-rääʹzzest. Govva: Sara Wesslin / Yle

Polmakjäuʹrr Tääiʹben Polmakjääuʹr poožnin šâdd määŋgnallšem tiõrvsallaž šââddid. Peâttar-rääʹss, säʹlttsueiʹnn da snäʹrǧǧlõstt lie õʹnnum oummui porrmõʹššan da tiõrvvuõđ hoiddjummša juʹn tuuʹlin, leâša tän ääiʹj täk jie leäkku teänab toobdva.

Essi Kohtanen da Juho Toivanen haaʹlee mättʼtõõllâd raaʹssid jiij âânnmõʹšše.

– Tät ǩeâšš jiânnai miõl, ko šââʹdd lie däära. Täid vuäitt ââʹnned nuʹt määŋgbeäʹllsânji nuʹt kosmetiikkâst, tiõrvâsvuõđ hoiʹddjummšest, porrmõõžžin da päinnmõõžžâst, särnn Essi Kohtanen.

– Mon še haaʹleʹčem jeänab stnäätnaivuõđ, što mâiʹd vuäitam noorrâd da mäʹhtt vuäitam äuʹǩǩeed raaʹzzid: peâldast puʹrǩǩe da čeekoʹppe, smeâtt Juho Toivanen.

Essi Kohtanen ja Juho Toivanen
Nuorgamneǩ kaallâž Essi Kohtanen da Juho Toivanen tuåivve, što vuäǯǯa jiânnai jeävvez kuursâst dååma. Govva: Sara Wesslin / Yle

Luâttraaʹzzi âânnmõž raaini da šõõddi "trendden" iiʹjjid mâŋŋa

Luâtträäʹss leʹjje veâl ouddâl vääinid oummui takai âânnmõõžžâst, leâša tõn mâŋŋa tät raaini. Raaʹzzin lij ââʹn šõddâm trendd da rääʹsskuurs teâuddje jåtlânji pirr Lääʹddjânnam.

Pulmankijärvellä järjestettiin yrttikurssi.
Uʹccjooǥǥ kååʹdd haʹŋǩǩõõzzin maaccted rääʹssteâđ tän peeiʹv puõlvvõõǥǥid. Govva: Sara Wesslin / Yle

Tän ǩieʹzz Uʹccjooǥǥâst mättʼtõõlât raaʹzzi âânnmõõžž. Kuurs uʹčteeʹl Kati Lampinen särnn, što šeellj rääʹzzin vuäitt koʹrvveed määŋg šõddum aunnâz.

– Vääini mâŋŋa raaʹzzi âânnmõš leäi ǩeeuʹhes oummui miârkk. Son õõʹni päärnaidpoddestes pâi čuâggaisueiʹn da ââʹn äʹšš lij ǩiõssum miõl eʹpet tiõrvvâsvuõđ diõtt: čuâggamsueiʹnest lij kolmm ǩeeʹrd jeänab ruuʹd ko takai lõsttsalaattest, särnn Lampinen.

Kati Lampinen
Kuurs uʹčʹteeʹl Kati Lampinen mušttad, što Sääʹmjânnam rääʹzz vueiʹtte leeʹd suuʹlmallaš. Govva: Sara Wesslin / Yle

Ouddmiârkkân Polmakjääuʹrest kaunnai juʹn jiânnai vuâđđšââddid, mâiʹd âânned salaatt kõõskâst. Uʹčteeʹl auʹǯǯai mättʼtõõllâd kuddnalla šââddi âânnmõõžž, ko Sääʹmmest še lie suuʹlmallaš da tälkkamrääʹzz.

Vuâđđrääʹzz, mâʹte vuõjjlieʹđđi da ǩiõǥǥnjuõll vuäitt poorrâd jiânnai nuʹt jiânnai ko haalâd.

– Sääʹmmest lie še nåkkam rääʹzz mâʹte peâttar-rääʹssin da miõtträäʹssin lie tälkkamvaikktõõzz. Miõtträäʹzzest lij salisyyl, mii lij še aspiriinnest. Måtam oummuin lij aspiriinallergia, särnn Lampinen.

Poimulehti Pulmangilla
Snäʹrǩǩlõstt. Govva: Sara Wesslin / Yle

Juho Toivanen da Essi Kohtanen leʹjje noorrâm jiijj kåårj tiudd jeeʹresnallšem rääʹzz. Teâđ raaʹzzin feʹrttjeʹči suännai miõlâst mättʼted juʹn škooulâst.

– Oummui miõl ǩeäss jeänab tääʹzz, kâʹl leäʹp maaccmen aaʹššin vuäddsid. Mij maaddâr kâʹl tieʹtte mäʹhtt ââʹnned raaʹzzid leâša mij jeäʹp leäkku tõn mättjam. Ååskam, što teâđ vueiʹttep maaccted.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä