Sámepolitihkka |

Máŋgalot jienasteaddji váldán oktavuođa Yle Sápmái poastajienastančuolmmain

Maŋŋebárgga bođii ovdan, ahte poastta dihtorvuogádaga mielde buot poastajienat eai leat ollen Anárii, vaikke jienasteaddji livčče sádden reivve áiggil. Dán rádjai jo lagabui golbmalot jienasteaddji leat váldán oktavuođa Yle Sápmái áššis.

Sámediggeválggat 2015
Lea vejolaš, ahte buot poastajienat eai leat ollen dáid urdnaide. Govva: Pirita Näkkäläjärvi / Yle

Yle Sápmái leat váldán oktavuođa jo lagabui 30 jienasteaddji.

Sin jienat eai poastta dihtorsystema mielde leat ollen Anárii áiggil.

Oktavuođa leat váldán miehtá Suoma

Oktavuođa váldimat leat boahtán miehtá Suoma, sihke sámeguovllus ja gávpogiin.

Dát olbmot leat muitalan, ahte poastta dihtorvuogádaga mielde sin jienat leat ain ovdamearkan Helssegis, Oulus dahje Soađegilis, vaikke sii leat sádden válgareivviid áiggil.

Maid aŋkke okta evttohas lea almmolaččat almmuhan, ahte su válgareive ii leat poastta dihtorvuogádaga mielde ollen Anárii.

– Evttohas, gii ii ieš oba jienastange. Livččegoson áigi sámediggeválggainge boahtit dán jahkeduháhii?, čállá Eila Tapiola Facebook-válgasiiddustis.

Válgalávdegoddi lea lohpidan guorahallagoahtit ášši

Jienaidlohkan álggii odne vuossárgga diibmu 18 Sajosis Anáris.

Máŋgasat leat jearrán gosa galgá váldit oktavuođa poastajienastančuolmmain.

Dán rádjai válgalávdegoddi lea muitalan, ahte sii čoahkkimastet miehtá ija ja guorahallagohtet maid poastajienastančuolmmaid.

Lassedieđut logi maŋŋá

Válgalávdegoddi addá lassedieđuid logi maŋŋá eahkes.

Dalle mii jearrat sis maid dán dilis galgá bargat, gosa leat oktavuođas ja sáhttágo dan dárkkistit, ahte leago iežas jietna boahtán Anárii.

Poastta áššehasbálvalus lea dál gitta.

Varrasamosat: Sámepolitihkka

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä