Säämi |

Maht tun ovdediččih Sukkâršooki? Maggaar saavâid tun halijdiččih kuullâđ já maggaar arenai peht? Västid koijâdâlmân já uásálist vuárbádmân!

Sukkâršokki lii uđâsmitmin jieijâs falâlduvâid.

sohkaršohkka
Linda Tammela, Jon-Erik Näkkäläjärvi ja Xia Torikka láá laiđiistâm Sukkâršooki moonnâm čoovčâ rääjist. Govva: Vesa Toppari / Yle

Yle Säämi nuorâ rävisulmui ohjelm Sukkâršokki haalijd kuullâđ ulmui jurduid já tuoivuid tast, mon kulij ohjelm kolgâččij ovdediđ.

Sukkâršokki lii kullum Yle Säämist jo ive 2013 kiđđâtäälvi rääjist. Tääl Sukkâršooki uárnejeijeeh Jon-Erik Näkkäläjärvi, Xia TorikkaLinda Tammela halijdeh tuálvuđ Sukkâršooki ovdâskulij.

– Mij halijdep selvâttiđ, láá-uv uđâsmittemtáárbuh já kavnâp-uv pyereeb vyevi juksâđ nuorâid. Mediamaailm lii muttum tai iivij ääigi nuuvt čuuvtij, ete tääl lii pyeri äigi smiettâđ uđđâ vuovijd siskáldâs pyevtitmân, muštâlává Näkkäläjärvi já Torikka.

Täst peesah västidiđ koijâdâlmân. Mij vuárbádep puoh västideijei kooskâst Sukkâršokki já Yle Säämi skeeŋkâid.

Ahe

Suhâpeeli

Päikkikuávlu

Kuldâlah-uv radio?

Lah-uv kuldâlâm Sukkâršooki?

Jis lah kuldâlâm, muštâl mii tuu mielâst lii lamaš pyeri vuolgâttâsâin, mii vuod ij? Maid käibidiččih vuolgâttâssáid?

Čuávuh-uv Sukkâršooki sosiaallâš mediast?

Maggaar siskáldâs tuáivuččih Sukkaršooki sosiaallâš mediaid?

Halijdiččih-uv uáiniđ ovdâmerkkân kovepeividmijd, minidokumeentijd, suotâstâllâm- teikkâ sketsivideoid, blogijd, uđâsvideoid vâi maid? Muštâl!

Maggaar mediaid kiävtáh piäiválávt?

Puávtáh valjiđ maŋgâ vástádâsmolsâiävtu.

Maggaar siskáldâs Sukkaršokki kolgâččij puovtâdiđ vâi tun čuávuččih tom?

Puávtáh valjiđ maŋgâ vástádâsmolsâiävtu.

Lah-uv tuđâvâš Sukkâršooki muusikân? Čielgist, moos lah tuđâvâš teikkâ moos jieh!

Mon peht tun kaavnah uđđâ muusik?

Puávtáh valjiđ maŋgâ vástádâsmolsâiävtu.

Čielgist vala jurduidâd Sukkâršookist puátteevuođâ iähtun.

Maggaar saavâid tun halijdiččih kuullâđ, kiäi pirrâ halijdiččih kuullâđ? Lii-uv radio olmâ kanava juksâđ nuorâid? Muštâl jieijâd sanijguin.

Jis ááiguh uásálistiđ vuárbádmân, kyeđe vala jieijâd ohtâvuotâtiäđuid.

Mij vuárbádep Sukkâršokki já Yle Säämi skeeŋkâid västideijei kooskâst.

Vástádâsah vuolgâttuvvojeh, ko tiädáh "Lähetä" -puálu. Ko puállu láppoo, vástádâsah láá olláám mijjân.

Takkâ ko västidih!

Varrasamosat: Säämi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä