Sápmi |

Man giela don leat merken eatnigiellan álbmotegistarii? – Das sáhttá leat stuorra váikkuhus sámegielat bálvalusaid plánemii

Riekteministeriija čielggadeami mielde máŋggat sámegielagat leat merken álbmotregistrarii iežaset eatnigiellan suomagiela.

saamenlippu ja suomenlippu
Govva: Vesa Toppari / Yle

Sámegielagiid meari árvalit oidnot buorebut, jus álbmotregistarii sáhtášii merket máŋga giela. Dalle gielddat sáhtášedje váldit álbmotregistara dieđuid vuhtii sámegielat bálvalusaid plánemis, árvalit riekteministeriija čielggadeamis.

Riekteministeriija lea čielggadan máŋgga giela merkema álbmotregistarii earret eará Eurohpa ráđi ministtarkomitea ávžžuhusa geažil. Dan mielde Suopma galggašii álkidahttit máŋgga sierra giellaservošii gullama almmuheami álbmotdiehtoregistarii. Dál dohko sáhttá merket eatnigiela ja gulahallangiela.

Čielggadeami mielde máŋgga giela merken álbmotregistarii govvešii buorebut olbmo gielalaš identitehta ja sierragielat váhnemat eai galggaše dárbbašit šat válljet máná giela. Ministeriija čielggadeami áigot dál sáddet cealkinláhkái.

Buohkat eai ane merkema dehálažžan

Sámegiela lea sáhttán almmuhit eatnigiellan álbmotregistarii juo dan vuođđudeami rájis. Registtar lea vuođđuduvvon jagiin 1968-1973. Jagi 2013 rájis dieđuide lea sáhttán válljet eatnigiellan mátta-, anáraš-, gildin-, nuortalaš-, julev- dahje davvisámegiela.

Dálá dilis sámegiela merken álbmotdiehtoortnegii ii leat nu geasuheaddji. Čielggadeami mielde buot sámegielagat eai doala ášši nu dehálažžan, ja danin máŋggat leat merken iežaset eatnigiellan suomagiela. Ášši healbadeapmi sáhttá laktásit maid dasa, ahte máŋggas eai máhte nu bures lohkat ja čállit sámegiela, čielgá ministeriija čielggadeamis.

Dálá dilis Suoma álbmotregistarii leat merkejuvvon 2 282 olbmo sámegielagin. Suomas rehkenastet leat sullii 10 000 sápmelačča. Davvisámegielagat leat eanemus, anáraččat birrasiid 600 ja nuortalaččat maid sullii 600.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä