Sápmi |

Meahciráđđehus burgimin Suttesádjaga vánddardanbálgá ráhkkanusaid – eai sáhte goittot oalát eastit olbmuid johtima doppe

Suttesádjaga vánddardanbálgá háliidit ráfáidahttit turismmas.

Video: Pirjo Seurujärvi
Ylen aamu -iđitsáddagis lei otne sáhka das, mo sápmelaččaide bassi báikkiid vigget dál ráfáidahttit turismmas. Geahča olles ášši dás. Video: Ylen aamu

Meahciráđđehus lea burgimin Suttesádjaga vánddardanbálgá ráhkkanusaid.

Meahciráđđehus oaččui mannán čavčča ávžžuhusa, mas sávve, ahte Suttesádjaga vánddardanbálggis burgojuvvošii ja Geavu bálgá vuolginbáikki sirddašedje eará sadjái.

Meahciráđđehus lea ságastan áššis iešguđet doibmiiguin ja smiehtadan, mo gávdnat čovdosa, mii duhtada buohkaid, muitala Meahciráđđehusa álbmotmeahccehoavda Pirjo Seurujärvi.

– Mii mearrideimmet dahkat muhtin rievdadusaid bálgái. Mii leat áiddo váldán eret hámmanšaldi váldogáldu luhtte ja rávventávvala. Bálgá leat sirdán veháš ja vuolginbáikkis leat burgán luotnelihtiid ja hivssegiid, lohká Seurujärvi.

Suttesája lea bassi báiki sápmelaččaide ja dat lea maiddái lágain suodjaluvvon. Burgindoaimmain fuolakeahttá Meahciráđđehus ii sáhte oalát eastit doppe johtima. Sii leat baicca váldán eret buot dieđuid Suttesádjaga birra iežaset neahttasiiddus ja eai rávve turisttaid báikki ala.

– Doppe bisánit olu bussejoavkkut ja earát. Burgit dakkár almmolaš luotnečoaggin- ja vuoiŋŋastanbáikki ráhkkanusaid eret. Vuođđoráhkkanusaid doallat vel dál doppe, čilge Pirjo Seurujärvi.

Ráhkkanusaid burgin sáhttá dagahit earálágan váttisvuođaid

Suttesája lea dovddus báiki ja dohko lea álki beassat. Seurujärvi mielde ferte maiddái váldit vuhtii dan, ahte ráhkkanusat suddjejit eatnama gollamis, nappo ráhkkanusaid burgin ii leatge automáhtalaččat buorre ášši go dat ii vealttekeahttá eastte olbmuid johtima guovllus.

– Ráhkkanusat goittotge suodjalit dan, dat lea hui hearkkes biras ja hearki gollat. Galgá viidábut suokkardallat ášši amamet dagahit eambo vahága, fuopmášuhttá Seurujärvi.

Divvojuvvon 18.6. dii. 10.20: Muitaleimmet vuos boastut, ahte Meahciráđđehus livččii suokkardallamin Náttášduoddara ráfáidahttima. Meahciráđđehusa plánan lea baicca buoridit bálgá vai olbmot bisošedje bálgá alde.

Yle Ođđasiid Sámis ja Beaivvi ságaid sáhtát maid guldalit Yle Areenas.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä