Koe uusi yle.fi
Sápmi |

Meahciráđđehus ordne gullandilálašvuođa Suttesjoga guovllu láigoohcamusaš loahppamánus – Dilálašvuođas dulkon sámegillii

Ohcejoga Gáregasnjárgga Suttesjoga lagašguovllu láigohanohcamušas ordnejuvvo gullandilálašvuohta Gáregasnjárggas duorastaga 27.4.

Suttesája
Govva: Mikkal Morottaja / Yle

Gullandilálašvuohta lea duorastaga 27.4 diibmu 17:00 Kalastajan Majatalos Gáregasnjárggas.

Láigoohcamuša ohcci buktá dilálašvuođas ovdan čáhceváldinplána. Dan maŋŋá olbmuin lea vejolašvuohta buktit ovdan iežaset oainnuid áššis.

Meahcciráđđehusa luonddubálvalusaid guovlohoavda Jyrki Tolonen muitala, ahte dilálašvuođas lea vejolašvuohta buktit ovdan oainnuid sámegillii.

– Gal dieđusge dán sullasaš dilálašvuođas lea, ahte leat ordnen dulkoma.

Leat ráhkkanan ahte ollugat servet dilálašvuhtii

Jyrki Tolonen muitala ášši lea boktán olu ságastallama ja sidjiide leat boahtán olu jearahallamat áššis.

– Háliidit addit dán ohccái gii ohcá dan guovllu, vejolašvuohta ovdanbuktit dan dasto álbmogii. Ja sávvat ahte nu ollugat go vejolaš bohtet dohko, geat leat beroštuvvan áššis dahje gean dát guoskkaha konkrehtalaččat. Ja dasto ohcci oažžu ovdanbuktit sidjiide dán ášši, ja dasto oažžut olbmuin máhcahaga ja oainnuid.

Son dadjá, ahte lea váigat árvalit man ollugat servet dilálašvuhtii.

– Hui olu dát lea boktán beroštumi, muhto oassi dain olbmuin geat leat leamašan oktavuođas, ásset guhkkeleapposge. Eat máhte rievtti mielde árvalit man olu dohko bohtet, muhto mii leat ráhkkanan oalle stuorra mearrái.

Sávvá áššálaš ságastallama

Jyrki Tolonen oaivvilda gullandilálašvuođa leat okta oassi guhkes proseassas.

– Dál mii leat ožžon eiseválddiin cealkámušaid das ja dál lea dát gullan. Geahččat de ovddos guvlui ahte ráđđádallatgo dan maŋŋá ođđasit. Juohke dáfus dát manná geasi rádjái, jos dat ovdána dan rádjái. Dasto mii galgat luonddudieđalaš čielggadusaid vel dahkat. Muhto geahččat dál dasto dán dilálašvuođa maŋŋá mo ovdánit.

Son oaivvilda ahte dilálašvuođas beassá gullat, man mielas báikkálaččat leat dán fidnus.

– Ja mu mielas lea vuoiggalaš ahte dát ohcci gean ohcamuš lea boktán ná olu ságastallama ja čavges oainnuid sihke bealis ja vuostá, ahte sus lea vejolašvuohta ovdanbuktit dan, ahte olbmot dihtet mas sii hállet. Dat lea dán dilálašvuođas dehálaš ja vuoiggalaš.

Tolonen vuordá áššálaš ságastallama.

– Šávan ahte boahtá áššálaš debáhtta, ja olbmot dadjet maid jurddašit rievtti mielde. Muhto sáván ahte boahtá dakkár buorre ságastallan ja máhcahat.

Jyrki Tolonen lei mielde Dearvva-sáddagis 13.4.2017.

Editerejuvvon 13.4.2017 dbm 13.30 Lasihuvvon Jyrki Tolonen kommeantat ja bajilčála dievasmahtton.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Bivnnuhamosat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä