Saame |

Metsähallitus aloittaa hakkuut Inarissa paliskunnan vastustuksesta huolimatta

Muddusjärven paliskunta Inarissa vaatii Metsähallitusta pidättäytymään hakkuista ensi talveen saakka paliskunnan alueella. Paliskunta on myös vedonnut Metsähallitukseen, että se huomioisi kaikki osapuolet metsähakkuita suunnitellessa. Tarkoituksena olisi vielä neuvotella mahdollisimman pian Muddusjärven paliskunnan kanssa, kertoo metsätalouspäällikkö Pertti Heikkuri Metsähallituksesta.

Video: Osmo Seurujärvi
Álgá áiggis 0.05 / Alkaa ajassa 0.05

Muddusjärven paliskunta Pohjois-Inarissa vaatii metsähallitusta pidättäytymään hakkuussuunnitelmistaan paliskunnan alueella ainakin ensi talveen asti.

Muddusjärven paliskunnan mukaan Metsähallitus on rikkonut vuonna 2010 paliskuntien kanssa tehtyä sopimusta Pohjois-Inarissa.

Sopimuksen mukaan Muddusjärven paliskunnan alueilla ei seuraavan 20 vuoden aikana harjoiteta metsätaloutta.

Vetoavat Metsähallitukseen

Muddusjärven paliskunta on vaatinut helmikuussa, että Metsähallitus pidättäytyy kaikista päätehakkuista paliskunnan alueella, kunnes mahdolliset sopimusrikkomukset ja tulkintaerimielisyydet on ratkaistu molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Paliskunnan mielestä Metsähallitus ei tiedottanut hyvissä ajoin hakkuista ja hakkaa raa'alla kädellä poromiehille elintärkeitä vanhoja metsiä.

– Jos jotain on sovittu, niin sopimuksessa täytyy pysyä. Metsähallitus on nyt meidän mielestämme rikkonut tätä sopimusta. Itsehän kyllä sanoivat, etteivät ole tehneet mitään tällaista, Muddusjärven paliskunnan poroisäntä Osmo Seurujärvi kertoo.

Vaativat pidättäytymään hakkuista

Muddusjärven paliskunta on vedonnut Metsähallitukseen vielä maaliskuun lopussa.

Paliskunta vastustaa Pohjois-Inarissa sijaitsevan Jäävaaran tienvarren leimikoihin kohdistuvia hakkuusuunnitelmia.

– Paliskunta vaatii Metsähallitusta pidättäytymään myös erirakenteisen metsän hakkuusta Jäävaaran tienvarren ja koko paliskunnan alueella, kunnes hakkuusuunnitelmista on päästy yhteisymmärrykseen. Lisäksi paliskunta vaatii pidättäytymään toistaiseksi myös kaikista muista hakkuutavoista lukuun ottamatta entisten siemenpuuhakkuiden ylispuiden poistoa ja taimikonhoitoa, paliskunta kirjoittaa kannanotossaan.

"Tarkoituksena on vielä neuvotella Muddusjärven paliskunnan kanssa"

Metsähallituksen metsätalouspäällikkö Pertti Heikkuri kertoo, että Muddusjärven paliskunnan alueelle suunnitellut metsähakkuut aloitettaisiin aikaisintaan ensi viikolla.

Heikkurin mukaan Metsähallituksen tarkoituksena on neuvotella paliskunnan kanssa hakkuusuunnitelmista.

– Hakkuut Muddusjärven alueella alkavat aikaisintaan ensi viikolla. Alueella on yhteensä kolme leimikkoa, joista yksi leimikko hakataan nyt. Kahden muun leimikon hakkuut on siirretty ensi talveksi. Tarkoituksena olisi vielä neuvotella mahdollisimman pian Muddusjärven paliskunnan kanssa, kertoo metsätalouspäällikkö Pertti Heikkuri.

– Paliskunta pyysi helmikuun vaateessaan, ettei päätehakkuita tehtäisi ollenkaan Muddusjärven paliskunnan alueella ja Metsähallituksessa olemme siirtäneet päätehakkuut ensi talvelle.

Vaikuttaa paliskunnan poronhoitoon

Muddusjärven paliskunnan poroisännän Osmo Seurujärven mielestä Metsähallitus hakkaa kaiken kaikkiaan liikaa paliskunnan laidunmailta.

– Silloin kun teimme tämän sopimuksen, he tulkitsivat sen niin, että kun on sopimus tietyllä alueella, niin muilla alueilla voi tehdä mitä haluaa. Se ei ole meidän mielestämme oikein.

Muddusjärven paliskunta on vaatinut, että nyt suunniteltujen hakkuualueiden merkitys poronhoidolle sekä hakkuiden vaikutukset selvitetään.

– Paliskunnan tavoitteena on, että paliskunta ja Metsähallitus pystyisivät yhdessä tarkastelemaan tulevia hakkuusuunnitelmia kokonaisuutena myös poronhoidon näkökulmasta, ja siksi paliskunta toteaa vaateessaan, että käytännössä se tarkoittaisi hakkuista pidättäytymistä ensi talveen asti, kannanotossa kirjoitetaan.

Metsänhakkuut vaikuttavat poroisännän mukaan suoraan paliskunnan poronhoitoon.

– Kyllähän se vaikuttaa. Poroja täytyy ruokkia heinillä. Me pelkäämme, että emme pysty enää työskentelemään porojen kanssa kuten nyt. Joudumme kokoamaan poroja aitaukseen ja ruokkimaan kuten etelän paliskunnissa. Sitä me emme halua. Meillä on hätätilanne nyt, kertoo Seurujärvi.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä