Sää´mjânnam |

Miâlggad puk sääʹmteʹǧǧvaali võboršeeǩ lie vasttääm vaalmašinaaʹje – Yle Sääʹmm vaalmašina iʹlmstââvv

Vaalmašina tuåimmai neellj ǩiõʹlle: tâʹvvsääʹm-, aanrõs- da nuõrttsäämas di lääddas.

Yle Saamen saamelaiskäräjävaalikone
Vaalmašenist lie kõõččmõõžž, mõid âlgg vastteed lij-a jeeʹres leʹbe seämma miõlâst. Govva: Linnea Rasmus / Yle

Sääʹmteeʹǧǧvaal lie ââʹn veerjlânji älggam. Jiõnstemtuʹmmstõõǥǥ tuärjjân käunnai vieʹǩǩ Yle Sääʹmm vaalmašinast. Täʹst peäss še muđoi-i tobddstõõttâd võboršiiʹǩǩid da vaal-låppõõzzid.

Vaalmašina kaaunâk vuõssaarǥ 2.9 čiâss 7.00 ääʹljeeʹl addrõõzzâst yle.fi/valgamasen. Tõn vuäitt âânned neellj ǩiõʹlle: tâʹvvsääʹmas, aanrõs- da nuõrttsäämas di lääddas.

Miâlggad puk võboršeeʹǩ, 34 võboršeeʹǩ lie vasttääm vaalmašinaaʹje.

Sääʹmteʹǧǧvaalin lie tän eeʹjjest 36 võboršeeʹǩ. Täʹst vuäitak lookkâd jeänab võboršiiʹǩǩi pirr.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä