Sápmi |

Ministeriija evttoha Ohcejoga, Anára ja Eanodaga olbmuide iežas lobi vuoggabivdui – "Áibbas buorre kompromissa"

Guolástanlága nuppástusevttohusain bivdet dál cealkámušaid skábmamánu 5. beaivvi rádjai.

Heikki Nikula kalastaa Juutuanjoella Inarissa heinäkuussa 2016.
Anárlaš Heikki Nikula lea duđavaš guolástanlága nuppástusevttohussii, man mielde son ii šat dárbbašivčče gilvalit seamma bivdolobiin turisttaiguin. Govva: Jarmo Honkanen / Yle

Eana- ja meahccedoalloministeriija lea válmmaštallan ráđđehussii evttohusa guolástanlága nuppástusain. Stuorámus nuppástusat gusket lobihis bivddu ráŋggáštusaid ja Anára, Eanodaga ja Ohcejoga ássiid guolástanrivttiid.

Jagis 2016 fápmui boahtán lága dihte báikkálaš olbmot šaddet dál gilvalit turisttaiguin seamma bivdolobiin, maid vuvdet dušše dihto meari. Eana- ja meahccedoalloministeriija lea ožžon guolástanrivttiid gáržžideames olu máhcahaga ja dat doalaige giđđat ságastallandilálašvuođaid davimus Suoma olbmuide.

Ságastallandilálašvuođain addon máhcahaga vuođul leat dál hábmen nuppástusevttohusaid guolástanláhkii.

– Guolásteapmi lea mearkkašahtti oassi davimus Suoma ássiid eallinvuogis, ja stuorra oassi čázádagain lea stáhta eatnamiin. Evttohus, mii nanne báikki olbmuid guolástanvejolašvuođaid, lea danin ákkastallojuvvon, dadjá eana- ja meahccedoalloministeriija Jari Leppä.

Báikki olbmuide evttohuvvo bivdobadjelohpi

Eanodaga, Anára ja Ohcejoga gieldda olbmuide evttohuvvo nu gohčoduvvon bivdobadjelohpi, man mielde sii sáhtášedje guolástit vuokkain luosa ja dápmoha gođđujogain iežaset gielddas. Bivdobadjelohpi guoskkašii Deanu, Báhčaveaji ja Njávdán-, Duollán-, Duortnos- ja Ovnnesjogaid oalgejogaide.

Láhkaevttohusa mielde Meahciráđđehus mearridivččii bivdobadjelobi hatti, man leat lohpidan leat govttolaš. Vuolleahkásaččaide lohpi sáhtášii leat nuvttá. Meahciráđđehus goit sáhtášii ain bidjat lobiide eavttuid, maiguin sihkkarastet bistevaš guolásteami.

Heikki Nikula
Heikki Nikula lea áŋgiruššan davimus Suoma olbmuid guolástanrivttiid beales dan maŋŋá, go dat gáržžiduvvojedje ođđa guolástanlágas. Govva: Ville-Riiko Fofonoff / Yle Sápmi

Juvdujoga guollebivdi, anárlaš Heikki Nikula mielas evttohus guolástanlága nuppástusain orru buorre.

– Mu mielas dat lea áibbas buorre kompromissa, ahte sáhtán máksit dan bivdobadjelobi ja dasto in dárbbaš smiehttat dan, ahte goas vejolaččat beasašin ja goas oaččon lobi ja mávssán vel seamma hatti ruovttujohkii go gii beare dán máilmmis, dadjá Nikula.

– Dál dat dilli šaddá dego dábálažžan, son lasiha.

Mánotbaji cealkináigi

Guolástanlága nuppástusevttohusain bivdet dál cealkámušaid skábmamánu 5. beaivvi rádjai. Eana- ja meahccedoalloministeriija guolledoalloráđđeolmmoš Eija Kirjavainen lohká, ahte dat lea lávki ovddosguvlui davimus Suoma ássiid guolástanrivttiid buorideamis.

– Álo dat lea ovddosguvlui dalle go oažžut ášši almmolaš ságastallamii, ja iešguđet oassebealit sáhttet árvvoštallat, ahte mo dát evttohus orru. Ieš oainnán dán gal mearkkašahtti lávkin, go dál sáhttet viidásut árvvoštallat, ahte sáhtášeimmetgo ovdánit dákkár evttohusain.

Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö
Eana- ja meahccedoalloministeriija guolledoalloráđđeolmmoš Eija Kirjavainen. Govva: Anneli Lappalainen / Yle

Kirjavainen maid lohká, ahte áššiin lea juo hoahppu, jos dan hálidit dán ráđđehusbaji áigge doalvut ovddosguvlui. Danin cealkináigi ii leat guhkit go mánotbadji.

– Ráđđehusa evttohusa addimis ja dan sisdoalus mearridit cealkináiggi maŋŋá, dadjá ministtar Leppä.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä