Sápmi |

Mo don ovddidivččet Sohkaršohka? Makkár ságaid don háliidivččet gullat ja makkár arenaid bokte? Vástit gažadeapmái ja oassálastte vuorbádeapmái

Sohkaršohkka lea ođasmahttimin iežas fálaldagaid.

Sohkaršohkka
Xia Torikka, Linda Tammela ja Jon-Erik Näkkäläjärvi leat lágidan Sohkaršohka mannan čavčča rájes. Govva: Vesa Toppari / Yle

Yle Sámi nuorra ollesolbmuid prográmma Sohkaršohkka háliida gullat olbmuid jurdagiid ja sávaldagaid das, man guvlui prográmma galggašii ovddidit.

Sohkaršohkka lea gullon Yle Sámis juo jagi 2013 giđđadálvve rájes. Dál Sohkaršohka lágideaddjit Jon-Erik Näkkäläjärvi, Xia Torikka ja Linda Tammela háliidit doalvut Sohkaršohka ovddosguvlui.

– Mii háliidat guorahallat, leatgo ođasmahttindárbbut ja gávdnat buoremus vuogi joksat nuoraid. Mediamáilbmi lea rievdan dáid jagiid nu sakka, ahte dál lea buorre áigi smiehtadit ođđa vugiid sisdoalu buvttadeapmái, muitaleaba Näkkäläjärvi ja Torikka.

Dá beasat vástidit gažadeapmái. Mii vuorbádit buot vástideaddjiid gaskkas Sohkaršohka ja Yle Sámi buktagiid.

Ahki

Sohkabealli

Ruoktoguovlu

Guldalatgo rádio?

Jus it guldal rádio, manin it guldal? Čilges!

Leatgo guldalan Sohkaršohka?

Jus leat guldalan, muital mii du mielas leamaš buorre sáddagiin, mii fas ii? Maid váillahivččet sáddagiidda?

Čuovutgo Sohkaršohka sosiála medias?

Makkár sisdoalu sávašit Sohkaršohka sosiála mediaide?

Háliidivččetgo oaidnit ovdamearkka dihte govvabeaivádusaid, minidokumeanttaid, suohtastallan- dahjege sketsavideoid, vloggaid, ođasvideoid vai maid? Muital!

Makkár mediaid geavahat beaivválaččat?

Sáhtát válljet máŋga vástádusmolssaeavttu.

Makkár sisdoalu Sohkaršohkka galggašii buvttadit vai don čuvošit dan?

Sáhtát válljet máŋga vástádusmolssaeavttu.

Leatgo duđavaš Sohkaršohka musihkkii? Čilges, masa leat duđavaš dahje masa it!

Man bokte don gávnnat ođđa musihka?

Sáhtát válljet máŋga vástádusmolssaeavttu.

Čilges vel jurdagiiddát Sohkaršohka boahttevuođa ektui.

Makkár ságaid don háliidivččet gullat, geaid birra háliidivččet gullat? Leago rádio rivttes kanála joksat nuoraid? Muital iežat sániiguin.

Jus áiggot oassálastit vuorbádeapmái, guođe vel iežat oktavuođadieđuid.

Mii vuorbádat Sohkaršohka ja Yle Sámi buktagiid vástideaddjiid gaskkas.

Vástádusat sáddejuvvojit, go deattát "Lähetä" -boalu. Go boallu jávká, vástádusat leat ollen midjiide.

Giitu go vástidit!

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä